Lekce pro výuku jazyků – novinky do hodin španělštiny a angličtiny

1.2.2024 / JSNS

Rozšiřujeme nabídku jazykových lekcí – na portálu najdete nově lekce do hodin španělštiny. Zároveň se stále rozrůstá nabídka lekcí v angličtině, aktuálně můžete vybírat z 29 audiovizuálních výukových lekcí na nejrůznější témata. U filmů je možné zapnout titulky, aktivity jsou označené doporučenou jazykovou úrovní a lekce obsahuje materiály jak v příslušném jazyce, tak v češtině. 

Záměrem jazykových lekcí na našem portále je propojení výuky jazyka se zajímavými a důležitými tématy například z oblastí mediálního vzdělávání, lidských práv, životního prostředí, globálního vzdělávání nebo sociální problematiky. Vždyť kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Studenti jsou vedeni k propojování nové slovní zásoby s aktuálními tématy, k jejímu aktivnímu používání a zasazování do kontextu.  

Prohlédněte si celou nabídku, kterou snadno najdete na portálu v sekci Lekce v okruhu Výuka jazyků

Nové španělské lekce 

  • Film u lekce El Tesoro znáte již z české nabídky jako Poklad. Poetický snímek o důležitosti rodinných vazeb citlivě pojednává o tématu smrti – jak o ní přemýšlet a diskutovat jako o přirozené části života.  

  • Snímek Dulce sleduje kolumbijské děvčátko, které se bojí vody. Přitom žije na tichomořském pobřeží ve vesnici, která je obklopená mangrovovými močály. Až se malá Dulce naučí plavat, má od maminky slíbené, že ji vezme na tradiční sběr mušlí. Výukové materiály se slovní zásobou a procvičováním jsou ve variantách pro různé úrovně španělštiny. 

Nové anglické lekce 

  • Ve spotu Have a Word se ukazuje důležitost slova. Násilí na ženách může začít verbálním napadením, nemusí u něj ale skončit. Jak násilí včas rozpoznat a jak mu zabránit? 

  • First Down je o důležitosti podporující party a týmových hráčů. Film sleduje fotbalový tým, jehož členky spojují těžké životní osudy, ale hlavně radost ze hry sledování společného cíle.  

  • Spot All of Us velmi působivě a výstižně v několika minutách poukazuje na stereotypy a tabu v naší společnosti. I lidé, kteří tak na první pohled nevypadají, mohou mít leccos společného. K lekci zabývající se empatií a přijetím druhých zároveň vznikla i česká verze s názvem Máme něco společného.  

  • In My Mind otevírá náročné ale důležité téma poruch příjmu potravy. Protagonistka Arley popisuje svou zkušenost s anorexií, přibližuje divákům průběh nemoci i cestu k uzdravení.  

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.