Československé legie a bitva u Zborova

bitvě u Zborova 2. července 1917 poprvé významně zasáhly čs. legie na východní frontě. Právě boje čs. legií na straně Dohody byly jedním z argumentů pro vznik samostatného Československa.

 

Žáci si v aktivitě vyzkouší scény z legionářského života sehrát jako divadelní scénku, analyzují vzpomínky legionářů i historické texty.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

V aktivitě žáci pracují s různými s prameny (deníkový záznam, články z dobového tisku), které interpretují. Na základě deníkového záznamu si připraví hranou scénku pro své spolužáky. Žáci se seznámí s rolí, významem a dobovým hodnocením československých legií během války a po jejím skončení.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • PRAMEN I–IV
  • MATERIÁL
  • PRACOVNÍ LIST

Úkoly:

  1. Hodinu věnovanou legiím zahajte krátkou hranou scénkou. Vyberte žáky, kteří se neostýchají vystoupit před svými spolužáky, a rozdejte jim list s PRAMENY. Jejich úkolem totiž bude zinscenovat úryvek deníkového záznamu z 1. sv. války (PRAMEN I). Dejte žákům pár minut na přípravu na chodbě, potom je pozvěte zpět a se třídou sledujte představení. (Žáky můžete také vybrat dopředu a nechat je připravit se už před hodinou.)

  2. Po všeobecném rozveselení třídy následuje rozbor inscenované situace. V rámci diskuse nechte žáky pojmenovat role jejich spolužáků a následně okomentovat zvláštní setkání Čechů na obou stranách fronty první světové války. Můžete se ptát např.: Jak byste se sami cítili v popisované situaci? Dovedete si představit, jak k něčemu takovému mohlo dojít? Odpovědi nekomentujte.

  3. Po diskusi žákům rozdejte do dvojic MATERIÁL. Všechny otázky a nejasnosti, které při interpretaci scénky vyvstaly (např. Co se stalo u Zborova? Kdo byli legionáři?), zodpoví jednoduchý a srozumitelný text Fenomén Zborov. Nechte proto žákům na jeho přečtení dostatek času.

  4. Po četbě vyzvěte žáky, ať na základě získaných informací dokončí některou z vašich vět, např. „Legionáři byli…“ nebo „Bitva u Zborova…“ apod. Mohou se hlásit nebo odpovídat postupně, ale každý by měl větu zakončit jinak. Odpovědi směřujte (doplňujícími otázkami či komentáři) ke zhodnocení významu legií pro vznik budoucího Československa, významu bitvy v rámci období první republiky a k povědomí o bitvě v současnosti.  

  5. Pokud vám zbude dostatek času, rozdejte do dvojic či do skupin PRACOVNÍ LIST, a těm, kteří je ještě nemají, také PRAMENY. Žáci po přečtení dalších úryvků původních textů odpoví na otázky PRACOVNÍHO LISTU, které se k pramenům přímo vážou. Mohou se také zamyslet nad tím, v čem se pramenné texty shodují či doplňují s MATERIÁLEM. (Vypracování otázek je možno zadat i jako domácí úkol, potom ale dostane každý žák PRACOVNÍ LIST sám.)