Československé legie a bitva u Zborova

bitvě u Zborova 2. července 1917 poprvé významně zasáhly čs. legie na východní frontě. Právě boje čs. legií na straně Dohody byly jedním z argumentů pro vznik samostatného Československa.

 

Žáci si v aktivitě vyzkouší scény z legionářského života sehrát jako divadelní scénku, analyzují vzpomínky legionářů i historické texty.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

V aktivitě žáci pracují s různými s prameny (deníkový záznam, články z dobového tisku), které interpretují. Na základě deníkového záznamu si připraví hranou scénku pro své spolužáky. Žáci se seznámí s rolí, významem a dobovým hodnocením československých legií během války a po jejím skončení.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • PRAMEN I–IV
  • MATERIÁL
  • PRACOVNÍ LIST

Úkoly:

  1. Hodinu věnovanou legiím zahajte krátkou hranou scénkou. Vyberte žáky, kteří se neostýchají vystoupit před svými spolužáky, a rozdejte jim list s PRAMENY. Jejich úkolem totiž bude zinscenovat úryvek deníkového záznamu z 1. sv. války (PRAMEN I). Dejte žákům pár minut na přípravu na chodbě, potom je pozvěte zpět a se třídou sledujte představení. (Žáky můžete také vybrat dopředu a nechat je připravit se už před hodinou.)

  2. Po všeobecném rozveselení třídy následuje rozbor inscenované situace. V rámci diskuse nechte žáky pojmenovat role jejich spolužáků a následně okomentovat zvláštní setkání Čechů na obou stranách fronty první světové války. Můžete se ptát např.: Jak byste se sami cítili v popisované situaci? Dovedete si představit, jak k něčemu takovému mohlo dojít? Odpovědi nekomentujte.

  3. Po diskusi žákům rozdejte do dvojic MATERIÁL. Všechny otázky a nejasnosti, které při interpretaci scénky vyvstaly (např. Co se stalo u Zborova? Kdo byli legionáři?), zodpoví jednoduchý a srozumitelný text Fenomén Zborov. Nechte proto žákům na jeho přečtení dostatek času.

  4. Po četbě vyzvěte žáky, ať na základě získaných informací dokončí některou z vašich vět, např. „Legionáři byli…“ nebo „Bitva u Zborova…“ apod. Mohou se hlásit nebo odpovídat postupně, ale každý by měl větu zakončit jinak. Odpovědi směřujte (doplňujícími otázkami či komentáři) ke zhodnocení významu legií pro vznik budoucího Československa, významu bitvy v rámci období první republiky a k povědomí o bitvě v současnosti.  

  5. Pokud vám zbude dostatek času, rozdejte do dvojic či do skupin PRACOVNÍ LIST, a těm, kteří je ještě nemají, také PRAMENY. Žáci po přečtení dalších úryvků původních textů odpoví na otázky PRACOVNÍHO LISTU, které se k pramenům přímo vážou. Mohou se také zamyslet nad tím, v čem se pramenné texty shodují či doplňují s MATERIÁLEM. (Vypracování otázek je možno zadat i jako domácí úkol, potom ale dostane každý žák PRACOVNÍ LIST sám.)

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.