Fultonský projev - 5. březen 1946

5. března 1946 pronesl v té době již bývalý britský ministerský předseda Winston Churchill projev na univerzitě v americkém Fultonu, ve kterém mluvil i o železné oponě. Připomeňte si s žáky tento projev a to, co vlastně byla železná opona. Aktivita je vhodná i do výuky anglického jazyka.

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita je zaměřená na analýzu školního historického pramene, při které žáci využijí svých jazykových a zeměpisných znalostí. Na základě četby analyzují textový pramen a získají povědomí o mezinárodní situaci v Evropě na prahu studené války. Aktivity k textu můžete využít všechny jako celek nebo jen jednotlivé části podle toho, jak se vám časově a obsahově hodí.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

 • PRAMEN I pro každého žáka
 • PRAMEN II pro každého žáka
 • anglicko-český slovník
 • papír
 • psací potřeby

Úkoly:

 1. Železná opona na mapě
  Rozdejte žákům PRAMEN I a zadejte jim, aby si v textu podtrhli slovíčka, která neznají, a vyhledali si jejich význam ve slovníku. Následně ať zmiňovaná města a průběh železné opony zaznamenají do slepé mapy.

 2. Poválečný stav v Evropě a Československu

  Vyzvěte žáky, aby vlastními slovy shrnuli, co se po konci války změnilo v zemích střední a východní Evropy. Zeptejte se jich, zda si myslí, že je pravdivé tvrzení o skutečné demokracii v Československu, a proč ano či ne. Zadejte jim úkol, aby v textu vypátrali, k jaké reakci řečník své posluchače vyzývá.

 3. Reakce na proslov a podmínky života v totalitním státě

  Ptejte se žáků, jaké reakce si myslí, že projev na obou stranách železné opony vyvolal? Jaká omezení musel obyčejný člověk v totalitním nebo policejním státě snášet?

 4. Představy o železné oponě na Západě

  Rozdejte žákům PRAMEN II a dejte jim za úkol, aby vysvětlili, jak si železnou oponu představovala britská babička a o čem vypovídaly její představy.

 5. Projev k současnému stavu Evropy

  Zadejte žákům za úkol, aby ve stručných bodech sepsali koncept hlavních okruhů, které by obsahoval projev (jejich či Churchillův) charakterizující stav současné Evropy.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.