Fultonský projev - 5. březen 1946

5. března 1946 pronesl v té době již bývalý britský ministerský předseda Winston Churchill projev na univerzitě v americkém Fultonu, ve kterém mluvil i o železné oponě. Připomeňte si s žáky tento projev a to, co vlastně byla železná opona. Aktivita je vhodná i do výuky anglického jazyka.

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita je zaměřená na analýzu školního historického pramene, při které žáci využijí svých jazykových a zeměpisných znalostí. Na základě četby analyzují textový pramen a získají povědomí o mezinárodní situaci v Evropě na prahu studené války. Aktivity k textu můžete využít všechny jako celek nebo jen jednotlivé části podle toho, jak se vám časově a obsahově hodí.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

 • PRAMEN I pro každého žáka
 • PRAMEN II pro každého žáka
 • anglicko-český slovník
 • papír
 • psací potřeby

Úkoly:

 1. Železná opona na mapě
  Rozdejte žákům PRAMEN I a zadejte jim, aby si v textu podtrhli slovíčka, která neznají, a vyhledali si jejich význam ve slovníku. Následně ať zmiňovaná města a průběh železné opony zaznamenají do slepé mapy.

 2. Poválečný stav v Evropě a Československu

  Vyzvěte žáky, aby vlastními slovy shrnuli, co se po konci války změnilo v zemích střední a východní Evropy. Zeptejte se jich, zda si myslí, že je pravdivé tvrzení o skutečné demokracii v Československu, a proč ano či ne. Zadejte jim úkol, aby v textu vypátrali, k jaké reakci řečník své posluchače vyzývá.

 3. Reakce na proslov a podmínky života v totalitním státě

  Ptejte se žáků, jaké reakce si myslí, že projev na obou stranách železné opony vyvolal? Jaká omezení musel obyčejný člověk v totalitním nebo policejním státě snášet?

 4. Představy o železné oponě na Západě

  Rozdejte žákům PRAMEN II a dejte jim za úkol, aby vysvětlili, jak si železnou oponu představovala britská babička a o čem vypovídaly její představy.

 5. Projev k současnému stavu Evropy

  Zadejte žákům za úkol, aby ve stručných bodech sepsali koncept hlavních okruhů, které by obsahoval projev (jejich či Churchillův) charakterizující stav současné Evropy.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.