Odhalení protistátního spiknutí - Rudé Právo o Rudolfu Slánském

Dne 25. února 1951 pražský rozhlas informoval o odhalení „protistátního spiknutí“. V následném procesu s protistátním spikleneckým centrem bylo 11 komunistických funkcionářů, mezi nimi např. Rudolf Slánský, odsouzeno k trestu smrti.

 

Žáci v aktivitě pracují s dobovými články v tisku a analyzují, nakolik odlišně informovalo Rudé právo o Rudolfu Slánském s odstupem pouhých šestnácti měsíců.

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita tematicky věnovaná „Procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“ pracuje s dobovým tiskem jako školním historickým pramenem. Úkolem žáků je četba dobových novinových článků a jejich následná analýza s využitím metodické koncepce 5 klíčových otázek, kterou jsme představili v rámci projektu Mediální vzdělávání. V nabízené aktivitě se žáci obeznámí s vykonstruovaným politickým procesem proti představitelům KSČ, rolí tisku v totalitních režimech a mediálními manipulacemi a rozšíří tak svou zkušenost v oblasti mediální gramotnosti.  

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • PRAMEN I
  • PRAMEN II
  • PRACOVNÍ LIST
  • MATERIÁL

Úkoly:

  1. V úvodu hodiny rozdejte žákům do dvojic PRAMEN I, oslavný text publikovaný na titulní straně Rudého práva 31. července 1951, v den 50. narozenin ústředního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. Jejich úkolem je využít metodu analýzy textu podle pěti klíčových otázek a do tabulky v PRACOVNÍM LISTU zaznamenat stručné odpovědi na otázky Kdo, Co, Komu, Jak a Proč?   
  2. Po vyplnění PRACOVNÍHO LISTU vyzvěte dobrovolníky, aby přečetli své odpovědi. Komentář zatím není potřeba.
  3. Po sdílení odpovědí žáky vyzvěte k přečtení PRAMENE II, textu ze stejného zdroje, který byl publikován jen o 16 měsíců později. Do druhého sloupce tabulky v PRACOVNÍM LISTU pak žáci znovu zaznamenají odpovědi na pět základních otázek a poté je někteří přečtou spolužákům.
  4. V průběhu práce si žáci jistě budou klást otázky, z jakých důvodů se stal z adorovaného Rudolfa Slánského úhlavní nepřítel. Požádejte je, aby si tyto otázky poznamenali na PRACOVNÍ LIST. Odpovědi na ně mohou najít v článku ze zpravodajského portálu irozhlas.cz (MATERIÁL), který na základě unikátního objevu audiovizuálních nahrávek přináší základní informace o procesu Slánský a spol.
  5. V závěru hodiny veďte s žáky diskusi o roli médií a podobách mediálního sdělení v totalitním režimu a ve svobodné společnosti. Můžete se také vrátit k otázce, jak došlo k proměně postavení Rudolfa Slánského.
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.