Palachův týden - 15. leden 1989

Od 15. ledna 1989 probíhaly na pražském Václavském náměstí několikadenní nepokoje v souvislosti s dvacátým výročím úmrtí Jana Palacha. Proti demonstracím režim tvrdě zasáhl - během tzv. Palachova týdne bylo zatčeno na 1400 osob.

V aktivitě budou žáci analyzovat dobové záběry a diskutovat o paralelách mezi Palachovým týdnem a listopadem 1989.

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Žáci v aktivitě analyzují filmové záběry pořízené během demonstrací v průběhu Palachova týdne v lednu 1989. Aktivita propojuje téma činu Jana Palacha a demonstrací před pádem komunistického režimu s důrazem na porušování lidských a občanských práv.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

 • MATERIÁL 1 (citace z knihy Petra Placáka Fízl)
 • MATERIÁL 2 (zkrácená Všeobecná deklarace lidských práv, jen pro rozšiřující úkoly) 
 • projekční technika  
 • tabule nebo flipchart

Úkoly:

 1. Napište na tabuli níže uvedený text. Dejte žákům chvíli na rozmyšlenou a poté je vyzvěte, aby doplnili základní fakta vztahující se k činu Jana Palacha.
  Oběť Jana Palacha
  Kde:  
  Kdy:  
  Příčiny:  
  Důsledky: 

 2. Pusťte videoukázku obsahující záběry z demonstrace během Palachova týdne. Video s názvem „Sametová revoluce - předchozí demonstrace 1988-1989, záběry jednotlivců“ najdete na odkazu: bit.ly/PalachuvTyden. Stačí promítnout pouze stopáž 3:51-7:13. 
 3. Proveďte reflexi dobových záběrů – každý ze žáků řekne jedno slovo, které ho v souvislosti s videem napadlo jako první. Odpovídají všichni, po dokončení kolečka mohou případně svou reflexi rozvést či doplnit.
 4. Zeptejte se žáků, jaké dvě hlavní skupiny osob ve videu viděli. Kdo je na záběrech reprezentoval a proč tam podle jejich názoru tito lidé byli, jaká byla jejich motivace?
 5. Diskutujte se žáky o tom, jaké konkrétní činy zachycené kamerou jsou důkazem toho, že komunistický režim porušoval lidská práva. Odpovědi zapisujte na tabuli nebo flipchart.
 6. Volitelně můžete žákům rozdat do dvojic vytištěný MATERIÁL 1 - svědectví přímého účastníka demonstrací a dát jim chvíli na jeho přečtení.
 7. Po obeznámení s videem (a případně i textem) diskutujte o významu Palachova týdne. Můžete se např. zeptat: Myslíte, že Palachův týden přispěl k událostem v listopadu 1989? Vidíte mezi oběma událostmi nějaké paralely? A pokud ano, jaké?

Námět pro další práci:

 • Rozdejte žákům zkrácený text Všeobecné deklarace lidských práv (MATERIÁL 2).  Řekněte jim, ať v něm podtrhnou ta práva, která byla na dobových záběrech zástupci státní moci porušována. Diskutujte i o dalších případech porušování lidských práv v normalizačním Československu.
 • Nechte žáky vyhledat na internetu znění Ústavy Československé socialistické republiky. Ať si poznamenají, co se z ní dozvěděli o svobodě slova a shromažďování, a s pomocí vlastních znalostí nebo poskytnutých materiálů uvedou příklady, kdy a jak byla tato ustanovení porušována.
 • Dejte žákům za úkol napsat twitterovou zprávu o událostech Palachova týdne ve dvou variantách – první pohledem dobového tisku, druhou pohledem účastníka demonstrace. Dobrovolníci mohou své příspěvky přečíst před třídou.
 • Zadejte žákům do dvojic vyhledání informací týkajících se minulých i současných protestů ve světě pomocí Twitteru. Pomohou jim hashtagy #Demonstration či #Demonstrace. Se svým průzkumem pak dvojice postupně seznámí i své spolužáky.
 • Využijte následující témata k diskuzi nebo k zadání vypracovat za domácí úkol esej: Za co byste byli ochotni demonstrovat? Co by vás přimělo zúčastnit se demonstrace či veřejného protestu?