Ticho - píseň pro Jana Palacha

Dne 19. ledna 1969 zemřel na následky popálenin student Jan Palach. Jeho pohřeb se stal na dlouhá léta jedním z posledních projevů odporu proti sovětské okupaci. Tehdejší atmosféru popisuje píseň Bohdana Mikoláška Ticho společně se stejnojmenným dokumentem.

Žáci v aktivitě pracují s textem písně, sdílejí své dojmy z krátkého filmu a také si zkusí napsat krátký vzkaz pro Jana Palacha a Jana Zajíce.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita připomíná oběť Jana Palacha v době po okupaci Československa v atmosféře celospolečenské rezignace a nastupující normalizace. Jejím primárním cílem není žáky seznamovat s historickými reáliemi, je zaměřena především na prožitek, emoci, empatii. Iniciační roli hraje krátký dokumentární film Ticho, natočený roku 1969, a stejnojmenná píseň Bohdana Mikoláška, která je ústřední linkou tohoto snímku. Film je dostupný online na JSNS.CZ, případně na YouTube.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • PRAMEN
  • MATERIÁL
  • PRACOVNÍ LIST 1 (pro žáka)
  • PRACOVNÍ LIST 2 (do dvojice nebo skupiny)

Úkoly:

  1. Připravte vše potřebné na projekci filmu Ticho. Před samotným promítáním jen stručně uveďte, k jaké události se film vztahuje.
  2. Po projekci rozdejte každému ve třídě PRACOVNÍ LIST 1. Požádejte všechny žáky, aby do nich zanesli své momentální dojmy, postřehy, pocity. Nechte dostatek času na práci, popsat emoce není právě jednoduchý úkol.
  3. Žáci poté postupně charakterizují nejsilnější momenty, které si zaznamenali (ideálně v pořadí OBRAZ – ZVUK – SLOVO). Diskutuje se o tom, proč je zasáhly právě ony. Pokud k otázce diskuse nedospěje sama, zeptejte se na závěr, co konkrétně přivedlo Bohdana Mikoláška k nápadu složit píseň Ticho.
  4. Rozdejte žákům do dvojic či skupin PRACOVNÍ LIST 2, PRAMEN a MATERIÁL a vyzvěte je ke společnému vypracování zadaných úkolů. Na společnou práci s texty a zapsání odpovědí do PRACOVNÍHO LISTU předem stanovte časový limit.
  5. Když skupiny odpovědi dokončí, moderujte debatu nad konkrétními postřehy a odpovědi vhodně zasazujte do kontextu doby. V rámci tohoto shrnutí lze rovněž interpretovat text písně – motiv po motivu. Napsat závěrečný vzkaz můžete žákům v závěru hodiny zadat jako domácí práci.
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.