Justiční vražda - poprava Milady Horákové

JUDr. Milada Horáková byla ve vykonstruovaném politickém procesu s tzv. vedením záškodnického spiknutí proti republice odsouzena k trestu smrti, který byl 27. června 1950 vykonán. 

Z vězení psala svým blízkým dopisy, které byly její rodině předány až po roce 1990. Právě s nimi budou žáci pracovat v této aktivitě. 

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

JUDr. Milada Horáková se 27. června 1950 stala obětí justiční vraždy. Z vězení psala svým blízkým v posledních dnech před popravou dopisy, které byly jejím příbuzným vydány až v roce 1990. Aktivita se vztahuje k výročí popravy Milady Horákové, je založena na práci s texty těchto dopisů a doplněna o úkoly k dalším pramenům.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • Materiál 1 (dopisy Milady Horákové z pankrácké věznice)
  • Materiál 2 (Zdeněk Urbánek: O dopisech Milady Horákové)
  • Materiál 3 (propagandistická publikace z roku 1950 – obálka a vybrané pasáže)
  • Pracovní list

Úkoly:

  1. Rozdejte žákům do dvojic či do menších skupin Materiál 1 a Materiál 2Pracovním listem. Dejte jim dostatek času na přečtení textů a vyplnění první strany Pracovního listu.
  2. Pomocí metody Jedno slovo proveďte reflexi emocí – všichni žáci postupně jedním slovem pojmenují pocit, který v nich přečtení dopisů Milady Horákové zanechalo. (Jednotlivá slova můžete zapisovat na tabuli, aby bylo vidět, které pocity se častěji opakovaly.)
  3. Do stejných dvojic či skupin rozdejte Materiál 3. Opět dejte žákům chvíli na pročtení textů a následné vyplnění druhé strany Pracovního listu.
  4. Následně vyzvěte mluvčí jednotlivých skupin, aby přečetli své odpovědi. Jejich postřehy zapisujte do sloupců na tabuli. O tématu s žáky dále diskutujte, můžete se ptát např.: V čem spatřujete největší rozdíly mezi propagandistickým textem a realitou? Proč tento text vznikl? Komu byl asi určen? Dovedete si představit, jak podobné útoky vnímala dcera Milady Horákové?  
  5. Třetí strana Pracovního listu se věnuje práci s porevolučním historickým pramenem. Podle časových možností můžete buď hledat odpovědi na otázky společně s žáky ve třídě, případně jim jejich vypracování zadat za domácí úkol a vrátit se k nim krátce příští hodinu.

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.