Vznik Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) 

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných byl založen 27. dubna roku 1978 skupinou signatářů Charty 77. Jeho cílem byla pomoc nespravedlivě stíhaným občanům se zajišťováním právního zastoupení a zprostředkováním finanční i jiné pomoci. Jednali s úřady a žádali je o nápravu. Případy se díky VONS dostávaly též do zahraničí a prostřednictvím rozhlasových stanic Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky či BBC opět zpátky do Československa k uším veřejnosti. Členové výboru byli za svou činnost režimem často stíháni. Nejznámější je soudní proces s šesti členy v roce 1979.

(Zdroj: www.modernidejiny.cz)

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Žáci se prostřednictvím životního příběhu Dany Němcové seznámí s okolnostmi vzniku a s posláním Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Na základě rozboru biografických textů a vzpomínek významné disidentky a bojovnice za lidská práva získají povědomí o disentu a procesech se členy VONS.

Doporučený věk: 14 +

Pomůcky:

10 pracovních listů nečíslovaných

Úkoly:

 

Na úvod se zamyslete společně se žáky nad významem zkratky Výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných.

  1. Zeptejte se žáků: Setkali jste se někdy se zkratkou VONS? Víte, co znamená?

    Pokud žáci zkratku neznají, prozraďte jim název, který se za ní skrývá. V další části žáky vyzvěte, aby se logickou cestou snažili přijít na to, čemu se v období normalizace Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných mohl věnovat. Zkuste s nimi diskutovat o tom, kdo a proč mohl být v období normalizace nespravedlivě stíhán.
  2. Rozdělte žáky na 10 skupin. Každé skupině rozdejte jeden z neočíslovaných pracovních listů. Úkolem každé skupiny bude nejprve prostudovat text a pak ho ve spolupráci s ostatními skupinami na podlaze učebny chronologicky seřadit.
  3. Tyto chronologicky seřazené texty mapující život Dany Němcové bude každá ze skupin prezentovat ostatním. Vyzvěte je, aby vlastními slovy charakterizovali obsah prostudovaného textu a pak zasadili do obecnějších souvislostí.
  4. V závěrečné části hodiny vyzvěte žáky k zodpovězení vybraných otázek:

        1) Jaké bylo poslání VONS? (Pokuste se o stručné shrnutí.)

        2) Proč vznikl a komu měl pomáhat?

        3) Jak a proč na vznik VONS reagoval komunistický režim?

        4) Jaké hodnoty a postoje během svého života zastávala Dana Němcová?

        5) Jakým činnostem se věnoval disent?

        6) Co vás překvapilo?