Vzpomínání na Pionýr

Dne 24. dubna 1949 oficiálně vznikla Pionýrská organizace Československého svazu mládeže. Ta měla do budoucna sloužit k ideologickému působení na mládež už od útlého věku.

 

Žáci v aktivitě provedou dotazníkové šetření v rámci své vlastní rodiny a budou interpretovat, jak - a proč právě tak - jejich příbuzní na Pionýra vzpomínají.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Pionýrská organizace Československého svazu mládeže vznikla 24. dubna 1949. Aktivita k tomuto výročí je zaměřená na práci s rodinnou pamětí jako svébytným historickým pramenem. Úkolem žáků bude provést v okruhu rodiny malé dotazníkové šetření, které s nimi poté učitel analyzuje. Žáci se tak seznámí s metodou orální historie, realizací a vyhodnocením dotazníkového šetření, multiperspektivitou a ideologickým působením totalitního státu na mládež.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

 • PRACOVNÍ LIST
 • PRAMEN 
 • volitelně Google účet

Úkoly:

 1. Na úvod vyzvěte žáky, aby spolužákům řekli, co vědí o organizaci Pionýr. Můžete se ptát např.: Kdo byli pionýři? Kde jste se s tímto slovem setkali? Jak pionýři vypadali? Čemu se věnovali?
 2. Odpovědi žáků korigujte a základní fakta zapisujte na tabuli. 
 3. Seznamte žáky s badatelským úkolem zaměřeným na sběr vzpomínek pamětníků. Motivujte je! Vysvětlete jim, že jejich úkolem je zaznamenat vzpomínky dvou rodinných příslušníků, kteří v dětství prošli Pionýrskou organizací. Za tím účelem jim rozdejte nebo elektronicky rozešlete PRACOVNÍ LIST – anonymní dotazník.
 4. Získané odpovědi žáci pro lepší zpracování přepíší do elektronické podoby – mohou si vytvořit vlastní tabulku nebo využít aplikace Formuláře Google, která shromáždí a vyhodnotí zaznamenané odpovědi (její používání je velmi jednoduché). Jedna tabulka nebo formulář pak budou obsahovat informace za celou třídu.
 5. V hodině následující po splnění domácího badatelského úkolu se žáky společně vyhodnoťte a analyzujte odpovědi respondentů. Při společné interpretaci výsledků se můžete zaměřit na tři základní okruhy k diskusi:
  Kdo byli pionýři a jaká byla náplň jejich činnosti?
  Jaké vzpomínky a pocity si pamětníci na členství v Pionýru uchovávají?
  V čem se shodují, v čem se liší?
  Jak respondenti vnímají svou paměť?
 6. Po diskusi rozdejte žákům do dvojic PRAMEN, ve kterém se seznámí s pionýrskými zákony. Vyzvěte je, aby ve dvojicích či skupinkách formulovali, jakou funkci a roli vládnoucí moc připisovala Pionýrské organizaci. S jakými cíli komunisté působili na mladou generaci?
 7. Závěry, ke kterým žáci dojdou, postupně sdílejte, některé můžete zapsat na tabuli. Formou volné diskuse srovnejte zjištění se vzpomínkami pamětníků. V čem se shodují a v čem se liší?
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.