Zveřejnění Charty a Anticharty - leden 1977

Charta 77 byla významná občanská iniciativa, která vznikla v prosinci 1976 jako volné sdružení signatářů zakládajícího prohlášení. Název odkazuje na datum 1.1 1977, kdy Charta spatřila světlo světa. Chartisté vyzývali komunistickou moc, aby dodržovala mezinárodní závazky v oblasti lidských a občanských práv a zahájila dialog k nápravě neutěšené společenské situace. Dne 7. ledna byla charta zveřejněna v několika západních listech. 28. ledna vyvrcholila komunistická kampaň, jejíž součástí byla rozsáhlá podpisová akce v jejímž rámci umělci a další známé osobnosti vyjadřovali loajalitu s komunistickým režimem. Jednalo se prohlášení uměleckých svazů Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru, kterému se hovorově říkalo Anticharta.

 
STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita je v dějepisné rovině věnována tématu Charty 77 a tzv. Anticharty. V obecné rovině sezaměřuje na akt rozhodnutí jednotlivce signovat text, který se může stát zásadním životnímmezníkem. Aktivitu doporučujeme zařadit poté, co budou žáci obeznámeni s fenoménem normalizace a vznikem Charty 77.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • PRACOVNÍ LISTY 1, 2 a 3
  • Projekční technika
  • Připojení k internetu

Postup:

  1. V úvodní části vyzveme žáky, aby písemně dokončili větu: Lidé podepisují petice a prohlášení, aby...
  2. Rozdělíme žáky do skupin, jejichž počet bude dělitelný třemi.
  3. Rozdáme skupinkám tři varianty pracovních listů.
  4. Žáci si ve skupinách přečtou informační texty o Chartě 77 nebo tzv. Antichartě. Jejich úkolem je společně napsat co nejvíce důvodů, proč podepsat/nepodepsat Chartu či Antichartu. Žáci musí zvažovat, co mohli podpisem získat/ztratit.
  5. Následuje společné vyhodnocení. Zástupci skupin předstoupí, vlastními slovy objasní pojem Charta a Anticharta, přečtou odpovědi na otázky.

Reflexe:

V závěrečné reflexi žáci zhlédnou tři výpovědi pamětníků. První pamětnice zdůvodňuje motivy a důsledky podpisu Charty 77, druhá pamětnice hluboce lituje podepsání Anticharty, třetí pamětník svůj podpis Anticharty i přes důkazy zatvrzele popírá. MATERIÁL obsahuje doplňující otázky a témata k diskusi, které se mohou využít v případě dostatku času.

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.