Operace Paměť

Karel Metyš se v roce 2014 stal laureátem Ceny Příběhů bezpráví. Studentský porotce, který mu ocenění předával, o něm čekl: Na tomto muži si vážím toho, že ani v nejtěžších chvílích nepopřel své svědomí a víru, že měl vždy zájem o výchovu mladých lidí a svým optimismem dokáže nakazit i ostatní.“

Narodil se v Litomyšli, kde také studoval obecnou a měšťanskou školu a gymnázium. Po skončení války ve třinácti letech vstoupil do obnoveného Junáka a stal se jeho zapáleným členem. Na podzim roku 1948 se zúčastnil pohřbu Edvarda Beneše. Po únoru 1948 sestavoval společně se studentskou skupinou, složenou převážně ze skautů, protikomunistická prohlášení a po Litomyšli vylepoval ilegální letáky.

 

 


 

 


 

Pravidla soutěže

  • Od 22. do 26. října bude každý den na Facebooku a portálu JSNS.CZ zveřejněn jeden příběh člověka, jehož život poznamenal komunistický převrat v únoru 1948. Příběh však nebude dokončený a bude na soutěžících, aby poznali, jak se jeho či její příběh vyvíjel dále.
  • Na stránkách jsns.cz/SestavPribeh budou zveřejněny vždy tři možnosti pokračování příběhu. Jen jedna je ale ta správná. Každý soutěžící ve formuláři vybere jednu ze tří možností (1, 2, nebo 3) a vyplní svůj e-mail.
  • Každý den ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce. Výherce budeme kontaktovat na zadaný e-mail, a pošleme mu karetní hru Operace Paměť, která obsahuje 36 příběhů pamětníků.
  • Zadané e-maily využijeme pouze k oslovení výherců, pro žádná jiná sdělení je nebudeme využívat.
Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.