Film: České děti

Dokumentární snímek Karla Strachoty České děti je prvním filmem, který vznikl v produkci společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Filmová premiéra proběhla 1. listopadu 2012 v rámci slavnostního zahájení projektu Příběhy bezpráví v pražském kině Lucerna.

Film byl zdarma nabízen školám zapojeným do projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách 2012 a 2013.

Nyní je k dispozici online v podobě audiovizuální lekce. 

 

ČESKÉ DĚTI

Karel Strachota / 2012 / 38 min.

Rok před sametovou revolucí rozčeřil i tak neklidné vody pozdně normalizačního Československa manifest Českých dětí. Vyšel v samizdatu a v exilových médiích a jeho autor Petr Placák v něm mimo jiné napsal: „České království trvá! Připravujeme se na příchod nového krále, což je náš nejvyšší cíl! Král z Boží milosti je Bohu odpovědný za svou zemi a za svůj lid! Král je záštitou slabých proti mocným a bohatým!“ Zrodilo se tak nové hnutí, tvořené převážně mladými lidmi, ale i o generaci staršími disidenty.

Reakce byly různorodé. „Konzervativnější“ disidenti byli na rozpacích, protože nechápali, zda jde o recesi, nebo o vážně míněnou věc. Státní bezpečnost a propaganda byly zmatené. Rudé Právo dokonce část manifestu přetisklo, jako by komunisté počítali s tím, že pokud někdo žádá návrat krále, diskredituje se sám.

Hnutí České děti bylo volným společenstvím přátel a svůj manifest vnímalo jako projev nezávislého myšlení a přihlášení se k tradici, kterou oficiální ideologie popírala. Současně šlo o jednu z nejvýraznějších protikomunistických skupin konce osmdesátých let, která spolu s dalšími nezávislými iniciativami zásadní měrou přispěla k veřejným protestům proti režimu. České děti realizovaly letákové akce, svolávaly ekologické manifestace do Královské obory, v lednu 1989 se podílely na protestech během tzv. Palachova týdne.

Dokumentární film režiséra Karla Strachoty, který vznikl v produkci neziskové organizace Člověk v tísni, se zaměřuje především na mladé lidi, kterým chce zprostředkovat temné období normalizace, praktiky StB a působení disentu. Snímek vypráví příběh vzniku manifestu a jeho důsledky, které měl především pro Petra Placáka. Autoři kombinují dobové záběry a materiály s hranou rekonstrukcí tehdejších událostí. Vizuálně atraktivní pojetí podtrhuje dynamický střih a originální hudba.

Příběh hnutí České děti je inspirativní i pro dnešní mladé lidi. Film totiž přináší důležité poselství: Pokud žijeme v systému, s nímž nesouhlasíme, můžeme s tím něco udělat. Statečnost spojená s potřebou pokusit se něco změnit nemusí vyznít naprázdno – může vyvolat reakci, která bude nápomocná pádu režimu.

Dovětek k filmu:

Rádi bychom Vás informovali o vývoji soudního procesu Petra Placáka s bývalými příslušníky StB, kteří ho v černu 1989 brutálně zbili. Film končí v době, kdy byl Antonín Prchal odsouzen na 1,5 roku nepodmíněně, Ladislav Irovský na rok nepodmíněně a Petr Vrbický na 2 roky podmíněně. Všichni obžalování i státní zástupce podali odvolání. Odvolací soud poté rozsudek zrušil a trestní stíhání zastavil s poukazem na promlčení. Odvolací soud konstatoval, že skutková zjištění jsou nesporná a vina je plně prokázaná. Podle něj ale měla demokratická veřejnost dvacet let na to, aby se mohla s věcí vypořádat. Následně podalo Nejvyšší státní zastupitelství dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Případ je zatím bez výsledku.

 

 

Ve filmu účinkovali členové hnutí České děti:
Petr Placák
Jáchym Topol
Lucie Váchová
Andula Hradilková
Karel Tlustý

Herecké obsazení:
Radek Hub
Zdeněk Barták
Ondřej Pečený
Libor Jeník
Radek Šedivý
Vojta Chalupa
Jiří Vaněček
Marianna Placáková
Adam Drda
Karel Strachota
Stanislav Zbyněk
a přátelé Člověka v tísni a jejich přátelé

Režie:
Karel Strachota

Námět:
Adam Drda

Scénář:
Adam Drda
Karel Strachota

Kamera:
Jaromír Kačer

Střih:
Tomáš Potočný

Zvuk:
Adam Levý

Hudba:
Filip Míšek

 

Fotografie od Tomkiho Němece z natáčení filmu si můžete prohlédnout zde.