Sociální problematika

Život s postižením, nemoc

Ne každý má to štěstí žít život, jaký by si přál. Řada lidí se ocitá na okraji společnosti, ať už vlastním přičiněním, vinou někoho jiného, či prostým nezájmem okolí. Lidmi, kterých se to týká, jsou i osoby žijící s handicapem nebo trpící vážnou nemocí. Jak se žije lidem s mentálním či fyzickým postižením? Jak jejich omezení přijímá jejich rodina a okolí? Co je těší a jak chtějí, aby se k nim druzí chovali? Podívejte se na příběhy těch, kteří svůj život nevzdali a snaží se ho žít důstojně a naplno. V lekcích naleznete vedle filmů i řadu aktivit a materiálů, které vám pomohou vcítit se do jejich pocitů a vnímat toto téma v souvislostech.