Starší Bulletiny Příběhů bezpráví

Níže najdete Bulletiny ze školních roků 2019/2020, 2018/2019 a 2017/2018

 

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.