T. G. Masaryk

Jaký byl "tatíček Masaryk", první československý prezident? Podívejte se s žáky na film z naší nabídky a zjistěte více o této významné osobnosti našich dějin. S Masarykem-politikem se seznámíte díky jeho prvnímu poselství v roli prezidenta, text Demokracie jako názor na svět i na život představí jeho ideje a lidský rozměr dodají jeho oblíbené písně.

Informace k tématu

Historik Petr Blažek ve svém textu představuje T. G. Masaryka od dob jeho studií, přes akademickou kariéru až k politickému angažmá. Větší prostor je věnován jeho aktivitám za 1. sv. války, které vedly k jeho zvolení prvním čs. prezidentem, dozvíme se ale více i o jeho manželce Charlottě a jejich společných potomcích.

Text si můžete přečíst zde.

 


 

Film: TGM Osvoboditel

Věra Chytilová / Česká republika / 1990 / 60 min.

Dokument režisérky Věry Chytilové přibližuje život filozofa, politika a prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Představuje dobu jeho dětství a dospívání, období boje za svobodný stát, nástup do funkce, jeho veřejné vystupování i chvíle oddechu v rodinném kruhu. 

Aktivita: Seznamte se: T. G. Masaryk, první prezident

Během aktivity budou žáci diskutovat o fotografiích TGM a prohloubí své znalosti získané sledováním dokumentu. Volitelně mohou také zjistit, jakou stopu zanechal TGM ve Vašem městě - nejmenuje se po něm ulice, náměstí..?

Materiál

Seznamte žáky s T. G. Masarykem jakožto myslitelem a zkušeným politikem  ve zkráceném úryvku z jeho Světové revoluce. Přečtěte si text Demokracie jako názor na svět i na život.

Aktivita: Ach synku, synku

Netradiční aktivita přibližuje osobnost našeho prvního prezidenta skrze písně, které měl rád. Nechte žáky, ať si je poslechnou a zamyslí se nad jejich texty.

Materiál

"Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, o lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání boží rozhojnění jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji."

Těmito slovy zahájil 22. prosince 1918 T. G. Masaryk na Pražském hradě své první poselství v roli československého prezidenta. Zbytek projevu si můžete přečíst zde.

 

    

Audiomateriály

Poslechněte si oblíbené písně T. G. Masaryka:

Ach synku, synku

Zelení hájové

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.