Živé pochodně - Jan Palach a Jan Zajíc

„K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory! Nenech si, hrdý a krásný český a slovenský lide, diktovat, s kým navěky půjdeš! […] STÁVKUJTE, BOJUJTE! KDO NEBOJUJE, NEZVÍTĚZÍ! Toto mimo jiné napsal ve svém dopise na rozloučenou Jan Zajíc. Připomeňte svým žákům a studentům „živé pochodně“ Jana Palacha a Jana Zajíce.

Informace k tématu

Shrnuté informace k příběhům obou Janů najdete v knize Komunismu navzdory.  Dočtete se o situaci v Československu po srpnové okupaci i o okolnostech jejich sebeupálení. Přiložený je i dopis Jana Palacha na rozloučenou, fotky z jeho pohřbu, poslední dopis Jana Zajíce své rodině, archivní materiály i novinové články.

Informace také najdete v otázkách a odpovědích k filmům Ticho a Hořící keř.

 


 

Film: Ticho

Milan Peer / Československo / 1969 / 11 min.

Po smrti Jana Palacha složil Bohdan Mikolášek píseň Ticho, které doprovodil záběry z Palachova pohřbu - umírající mladík ležící na popáleninovém oddělení, matka tiše plačící nad jeho hrobem, statisíce lidí, kteří v němé bolesti pokládají květiny a věnce k jeho rakvi. Promítněte velmi emotivní krátký snímek, který přibližuje dobovou atmosféru.

Aktivita: Pochodeň svědomí

Aktivita, která vede žáky k zamyšlení nad významem osobních obětí, a seznamuje je se zásadními momenty československých dějin.

Slovo historika

Text shrnuje, jaké záběry se ve filmu objevují, a popisuje, jak probíhal pietní akt a Palachův pohřeb. Historici Pavlína Kourová a Petr Blažek zároveň připomínají i to, že film byl nedlouho po svém vzniku zakázán a že i v zahraničí se na protest proti okupaci upálili dva lidé – v Polsku Ryszard Siwiec a v Maďarsku Sándo Bauer.

 


 

Film: Hořící keř

Agnieszka Holland / ČR / 2013 / 84 min., 72 min., 78 min.

Třídílné drama, které začíná na Václavském náměstí, kde se upaluje student pražské filozofické fakulty. Čtvrtý den Jan umírá, aniž by jakýkoli z jeho požadavků byl splněn. Měsíc po jeho smrti zveřejňují média prohlášení poslance Viléma Nového, který Palacha obviní ze spolupráce se západními tajnými službami. Palachova maminka se rozhodne poslance zažalovat. V atmosféře všeobecné stísněnosti však není jednoduché nalézt advokáta, který by ji ve sporu proti představiteli režimu zastupoval.

Aktivita: Normalizace - doba lámání charakterů

V aktivitě žáci pracují s modelovými charaktery lidí v normalizační společnosti a reflektují lidské činy v kontextu doby a kriticky je nahlíží z různých úhlů pohledu. Na závěr se žáci zamýšlí i nad vlastním žebříčkem hodnot.

Aktivita: Smrt Jana Palacha očima novin tehdy a dnes

Žáci odhalují manipulativní roli médií v období normalizace - porovnávají texty o jedné události vzniklé v totalitním a demokratickém prostředí a analyzují, jaké jazykové prostředky jsou v textech využívány

Aktivita: Mučednictví nebo sebevražda

Na Palachův čin panuje mnoho názorů a právě s nimi se žáci v aktivitě seznamují, kriticky je reflektují a zaujímají vlastní stanovisko.

 


 

Fotografie

Podívejte se na fotografie z pohřbu Jana Palacha, které vyfotil amatérský fotograf Josef Kuta a využijte je ve výuce.

 


 

 

 

http://www.pribehjanazajice.cz/

pribehjanazajice.cz

Putovní výstava a její webová prezentace, kterou vytvořili studenti šumperského gymnázia.


              

Poslední dopisy, které Jan Zajíc napsal. 


            

janpalach.cz 

Multimediální projekt Univerzity Karlovy představující příběh Jana Palacha a historické dokumenty.


        

Poslední dopis Jana Palacha, který zanechal v aktovce na místě svého činu.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.