Konec komunistického impéria - rozpad SSSR

Uzavření tzv. bělovežské dohody 8. prosince 1991 předznamenalo konec sovětského impéria. Sovětský svaz formálně zanikl jen o pár dní později – 26. prosince 1991.

 

V aktivitě se žáci seznámí s texty reflektujícími rozpad Sovětského svazu a s pomocí znalostí v nich získaných se pokusí odpovědět na otázky v pracovním listu. Interpretují také dobovou karikaturu a pracují se slepou mapou SSSR.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita připomíná významnou historickou událost, uzavření tzv. bělověžské dohody 8. prosince 1991, které znamenalo počátek konce sovětského impéria. Na troskách kdysi všemocného Sovětského svazu vzniklo Společenství nezávislých států (SNS) a některé Sověty ovládané národy šly cestou naprosté nezávislosti. Říše zla, jak Sovětský svaz trefně nazval Ronald Reagan, zmizela v propadlišti dějin. Jednotlivé kroky aktivity můžete využít tak, jak jsou přichystány, případně je můžete doplnit o vlastní materiály.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • MATERIÁLY (A / B / C)
  • PRACOVNÍ LIST pro každého žáka nebo do dvojice

Úkoly:

  1. Rozdělte žáky do skupin (ideálně po třech či po šesti) a rozdejte jim MATERÁLY a PRACOVNÍ LIST. Vyzvěte je, aby si materiály mezi sebou rozdělili, každý člen bude číst jeden MATERIÁL z nabídky (A / B / C), u šestičlenných skupin bude jeden materiál do dvojice.

  2. Po pročtení budou zjištěné informace žáci sami či ve dvojici formulovat, seznámí s nimi spolužáky ve skupině a zapíšou je do PRACOVNÍHO LISTU. Své odpovědi pochopitelně mohou obohatit o informace, které znají z jiných zdrojů.

  3. Po vyplnění otázek PRACOVNÍHO LISTU nechte žáky pracovat s karikaturou a mapkou SSSR (úkol D). Ve skupině by měli diskutovat a spolupracovat. Svá zjištění opět zapisují do PRACOVNÍHO LISTU.

  4. Při závěrečné diskuzi společně shrňte příčiny, průběh, okamžité i dlouhodobé následky rozpadu SSSR. Vyzvěte postupně skupiny, ať seznámí spolužáky se svými zjištěními, jejich odpovědi korigujte a zapisujte na tabuli.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.