Zveřejnění petice Několik vět - 29. června 1989

Ve čtvrtek 29. června 1989 večer byl z rádia Svobodná Evropa odvysílán text petice Několik vět spolu se seznamem jejích prvních signatářů. Komunistický režim zareagoval téměř okamžitě a iniciátory petice se pokusil hned následující den v Rudém právu zdiskreditovat, čímž paradoxně zvýšil jejich popularitu a se svými podpisy se přidávali další a další lidé. I přes početné represe Státní bezpečnosti – domovní prohlídky, výslechy, trestní stíhání a vyhrožování – čítal o dva měsíce později seznam podepsaných přes 21 000 občanů.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita je zaměřená na analýzu školního historického pramene, při které žáci využijí svých jazykových a zeměpisných znalostí. Na základě četby analyzují textový pramen a získají povědomí o mezinárodní situaci v Evropě na prahu studené války. Aktivity k textu můžete využít všechny jako celek nebo jen jednotlivé části podle toho, jak se vám časově a obsahově hodí.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • MATERIÁLY 1 a 2
  • PRACOVNÍ LISTY 1 a 2

Úkoly:

  1. Rozdělte žáky do skupin, některým rozdejte MATERIÁL 1 a PRACOVNÍ LIST 1, jiným zase MATERIÁL 2 a PRACOVNÍ LIST 2.
    Poznámka: Můžete využít jen jednu z variant, záleží na tom, kolik času na aktivitu máte a s jakými tématy chcete pracovat.
  2. Vyzvěte je, aby si pečlivě pročetli dobové texty, o kterých budou po přečtení ve skupinách diskutovat a formulovat do rozdaných PRACOVNÍCH LISTŮ společnou odpověď. Své postřehy mohou doplnit o zjištění a informace, které znají z jiných zdrojů.
  3. Po zapsání odpovědí do PRACOVNÍCH LISTŮ zástupci jednotlivých skupin přečtou před ostatními svá zjištění. Moderujeme společnou debatu.
  4. Nejdříve nechejte mluvit zástupce skupin, které měly MATERIÁL 2 s PRACOVNÍM LISTEM 2. Žáci shrnou, co se o obsahu petice dozvěděli ze svých pramenů, a pak charakterizují reakci režimní propagandy na ni. Poté vystoupí zástupci skupin, které dostaly MATERIÁL 1 s PRACOVNÍM LISTEM 1, spolužákům osvětlí obsah a smysl celé petiční akce.
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.