První novoroční projev Václava Havla – 1. leden 1990

"Naše země nevzkvétá."

První novoroční projev pronesl Václav Havel jako čerstvě zvolený prezident 1. ledna 1990. Po frázovitých a vzájemně zaměnitelných novoročních projevech Gustáva Husáka získala slova hlavy státu po mnoha letech opět smysl a vážnost. Projev, který byl pro většinu občanů zásadním potvrzením návratu demokracie a změny stylu správy země, přenášela tehdejší Československá televize.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita je zaměřena na práci s historickým pramenem -  televizním záznamem projevu, vybranými textovými pasážemi i dobovým volebním plakátem. Dílčí úkoly této aktivity můžete využít jako celek, případně podle vlastního uvážení vybrat z nabídky jen některý z nich.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • MATERIÁLY (A/B/C) 
  • PRACOVNÍ LIST 

Postup:

  1. Seznámíme žáky v krátkosti s tématem hodiny a nachystáme si pro ně dostatek PRACOVNÍCH LISTŮ, do kterých budou v průběhu hodiny zaznamenávat své postřehy a odpovědi. Žáci mohou pracovat individuálně, ve dvojicích či ve skupinách. Na počítači si připravíme vše pro projekci krátkého videa se záznamem novoročního projevu Václava Havla.
  2. Vyzveme žáky, aby vypracovali 1. úkol – sepsali v bodech vše, co o osobnosti Václava Havla vědí. Své postřehy musejí zapsat do svých PRACOVNÍCH LISTŮ. Poté žákům rozdáme PLAKÁT a upozorníme je na to, že budou pracovat s autentickým dobovým pramenem. Svá zjištění znovu zaznamenají do svého PRACOVNÍHO LISTU.
  3. V další části hodiny je seznámíme se zadáním 2. úkolu, který se vztahuje přímo k prezidentskému novoročnímu projevu. Je to důležité, aby věděli, na co konkrétně se mají při sledování videa soustředit. Během projekce budou průběžně do PRACOVNÍHO LISTU zapisovat své postřehy.
  4. Po projekci jim rozdáme TEXT PROJEVU. Z vybraných pasáží budou doplňovat další získané informace do PRACOVNÍHO LISTU.
  5. Bude-li dostatek času, necháme je rovněž splnit 3. a 4. úkol. Pokud ne, mohou oba či jeden z nich vypracovat v příští hodině, případně formou domácí práce.

Reflexe: 

Při závěrečné společné diskuzi nad žákovskými odpověďmi shrneme, co znamenaly společenské změny na sklonku roku 1989 a jakou roli sehrála v nástupu demokracie v Československu osobnost V. Havla. Poslední úkol „V roli prezidenta“ pak umožní téma aktualizovat a převést k otázkám, které si studenti kladou v souvislosti se současným děním u nás i ve světě.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.