Seskok Anthropoidu - 29. prosinec 1941

V noci z 28. na 29. prosince 1941 byly nad územím tehdejšího protektorátu vysazeny tři paravýsadky - Anthropoid, Silver A a Silver B. Výsadek Anthropoid tvořili Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Jejich úkolem bylo provést atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

 

V aktivitě budou žáci uvažovat o motivaci odbojářů k takovému činu i o významu atentátu pro československé dějiny a seznámí se s dobovými dokumenty.

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Žáci se v aktivitě seznámí se dvěma dobovými dokumenty a jedním populárně naučným textem vztahujícím se k operaci Anthropoid – atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Pomocí aktivity s pracovními listy a následné diskuze zasazují události do širšího kontextu, uvažují o motivaci zapojených odbojářů i o tom, jaký byl význam operace Anthropoid pro československé dějiny. 

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

 • PRAMEN 1 (úřední záznam ze schůze 3. 10. 1941);
 • PRAMEN 2 (shrnutí úkolu od Jana Kubiše);
 • MATERIÁL (text Atentát na Heydricha);
 • PRACOVNÍ LIST 1;
 • PRACOVNÍ LIST 2.

Úkoly:

 1. Sdělte žákům, že tématem hodiny je atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zeptejte se, co o atentátu vědí, a dobrovolníky nechte odpovědět. Na tabuli nebo flipchart zapisujte hlavní informace, které žáci řeknou. Pokud něco podstatného chybí, doplňte informaci vy sami.
 2. Rozdejte žákům do dvojic vytištěný PRAMEN 1, MATERIÁL a pro každého PRACOVNÍ LIST 1. Řekněte jim, ať na základě četby textu odpovědí na otázky.
 3. Diskutujte o motivaci osob, které žáci v PRACOVNÍM LISTU 1 vybrali jako odvážné. Můžete se ptát např.: Co je k tomu vedlo? Z čeho mohli mít strach? Kvůli čemu byste se odvážně zachovali vy sami?
 4.  Rozdejte opět do dvojic vytištěný PRAMEN 2 a pro každého PRACOVNÍ LIST 2. Nechte žáky odpovědět na otázky.
 5. Zeptejte se žáků, co podle nich – na základě četby všech textů – v příštích měsících čekalo autora PRAMENE 2. Odpovědi zapisujte na tabuli nebo flipchart. Nemusí být faktograficky správné, naopak diskutujte o tom, co všechno se mohlo stát.
 6. Na závěr vyzvěte žáky k diskuzi na následující témata: Kdo a proč provedl atentát na Heydricha? Co tyto lidi motivovalo k účasti na operaci Anthropoid? Myslíte si, že měli podporu dalších účastníků odboje? Jaký je význam operace Anthropoid pro československé dějiny?