Ležáky - rekonstrukce události - 24.červen 1942

24. června 1942  byla obec Ležáky vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka parašutistické skupiny Silver A, která spolupracovala na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.


STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY


Anotace:

Žáci na základě deseti zdrojů rekonstruují vypálení obce a vyvraždění obyvatel osady Ležáky dne 24. června 1942. Sada materiálů obsahuje historické prameny, dobové fotografie, životopisné příběhy důležitých aktérů, novinový článek atp. Žáci se nejprve seznámí s dílčími fakty, ze kterých společně vytvoří příběh ležácké tragédie.


Doporučený věk: 14 +


Pomůcky:

 • MATERIÁLY 1-10

  Postup:

 • Rozdělíme žáky do deseti skupin.

 • Rozdáme vytisknuté listy s materiály, do každé skupiny jiný.
 • Vyzveme žáky, aby materiál důkladně prostudovali.
 • Poté každá skupina seznámí ostatní s obsahem svého materiálu.
 • Následně žákům zadáme společný úkol: vytvořte ze všech materiálů kladených na podlahu učebny logickou chronologickou řadu – příběh Ležáků.

  Reflexe:

 • Společně se žáky zkontrolujeme správnost chronologické řady. Na závěr shrneme žákům celý příběh obce Ležáky. Klademe jim následující otázky: Znali jste osud této české obce? Znáte další obec s podobným osudem? Který z historických pramenů vás zaujal nejvíce a proč?


   

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.