Ve filmu účinkovali členové hnutí České děti:
Petr Placák
Jáchym Topol
Lucie Váchová
Andula Hradilková
Karel Tlustý

Herecké obsazení:
Radek Hub
Zdeněk Barták
Ondřej Pečený
Libor Jeník
Radek Šedivý
Vojta Chalupa
Jiří Vaněček
Marianna Placáková
Adam Drda
Karel Strachota
Stanislav Zbyněk
a přátelé Člověka v tísni a jejich přátelé

Režie:
Karel Strachota

Námět:
Adam Drda

Scénář:
Adam Drda
Karel Strachota

Kamera:
Jaromír Kačer

Střih:
Tomáš Potočný

Zvuk:
Adam Levý

Hudba:
Filip Míšek

 

Fotografie od Tomkiho Němece z natáčení filmu si můžete prohlédnout zde.

 

Film: České děti

Dokumentární snímek Karla Strachoty České děti je prvním filmem, který vznikl v produkci společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Filmová premiéra proběhla 1. listopadu 2012 v rámci slavnostního zahájení projektu Příběhy bezpráví v pražském kině Lucerna.

Film byl zdarma nabízen školám zapojeným do projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách 2012 a 2013.

Nyní je k dispozici online v podobě audiovizuální lekce. Vyzkoušejte ji.

 

ČESKÉ DĚTI

Karel Strachota / 2012 / 38 min.

Rok před sametovou revolucí rozčeřil i tak neklidné vody pozdně normalizačního Československa manifest Českých dětí. Vyšel v samizdatu a v exilových médiích a jeho autor Petr Placák v něm mimo jiné napsal: „České království trvá! Připravujeme se na příchod nového krále, což je náš nejvyšší cíl! Král z Boží milosti je Bohu odpovědný za svou zemi a za svůj lid! Král je záštitou slabých proti mocným a bohatým!“ Zrodilo se tak nové hnutí, tvořené převážně mladými lidmi, ale i o generaci staršími disidenty.

Reakce byly různorodé. „Konzervativnější“ disidenti byli na rozpacích, protože nechápali, zda jde o recesi, nebo o vážně míněnou věc. Státní bezpečnost a propaganda byly zmatené. Rudé Právo dokonce část manifestu přetisklo, jako by komunisté počítali s tím, že pokud někdo žádá návrat krále, diskredituje se sám.

Hnutí České děti bylo volným společenstvím přátel a svůj manifest vnímalo jako projev nezávislého myšlení a přihlášení se k tradici, kterou oficiální ideologie popírala. Současně šlo o jednu z nejvýraznějších protikomunistických skupin konce osmdesátých let, která spolu s dalšími nezávislými iniciativami zásadní měrou přispěla k veřejným protestům proti režimu. České děti realizovaly letákové akce, svolávaly ekologické manifestace do Královské obory, v lednu 1989 se podílely na protestech během tzv. Palachova týdne.

Dokumentární film režiséra Karla Strachoty, který vznikl v produkci neziskové organizace Člověk v tísni, se zaměřuje především na mladé lidi, kterým chce zprostředkovat temné období normalizace, praktiky StB a působení disentu. Snímek vypráví příběh vzniku manifestu a jeho důsledky, které měl především pro Petra Placáka. Autoři kombinují dobové záběry a materiály s hranou rekonstrukcí tehdejších událostí. Vizuálně atraktivní pojetí podtrhuje dynamický střih a originální hudba.

Příběh hnutí České děti je inspirativní i pro dnešní mladé lidi. Film totiž přináší důležité poselství: Pokud žijeme v systému, s nímž nesouhlasíme, můžeme s tím něco udělat. Statečnost spojená s potřebou pokusit se něco změnit nemusí vyznít naprázdno – může vyvolat reakci, která bude nápomocná pádu režimu.

Dovětek k filmu:

Rádi bychom Vás informovali o vývoji soudního procesu Petra Placáka s bývalými příslušníky StB, kteří ho v černu 1989 brutálně zbili. Film končí v době, kdy byl Antonín Prchal odsouzen na 1,5 roku nepodmíněně, Ladislav Irovský na rok nepodmíněně a Petr Vrbický na 2 roky podmíněně. Všichni obžalování i státní zástupce podali odvolání. Odvolací soud poté rozsudek zrušil a trestní stíhání zastavil s poukazem na promlčení. Odvolací soud konstatoval, že skutková zjištění jsou nesporná a vina je plně prokázaná. Podle něj ale měla demokratická veřejnost dvacet let na to, aby se mohla s věcí vypořádat. Následně podalo Nejvyšší státní zastupitelství dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Případ je zatím bez výsledku.

 

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.