Výstava: Sliby versus realita

Propaganda vždy byla důležitým nástrojem nedemokratických režimů, nejinak tomu bylo v případě komunistického Československa mezi lety 1945 a 1989. Realita byla často mnohem šedivější, než rozjásané plakáty.

Výstava Výstava: Sliby versus realita Na deseti plakátech srovnává někdejší propagandistické přísliby lepší budoucnosti a následnou realitu. Barevné socialistické plakáty s budovatelskými hesly kontrastují s dobovými černobílými fotografiemi významných českých fotografů (Karla Cudlína, Lubomíra Kotka, Dany Kyndrové, Jana Šibíka, Jindřicha Štreita a dalších).

Počet kusů: 10 plakátů o velikosti A2; 4 ks na šířku, 6 ks na výšku

Plakáty s výstavou automaticky obdrží všichni pedagogové, kteří se zapojí do projektu Měsíc filmu na školách 2014.

Celou výstavu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

 

 

 

 

Výstava vznikla v rámci projektu: Příběhy bezpráví – podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0103

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.