Z místa, kde žijeme | Stejné příběhy, jiná jména 2023 

Studentské týmy vyhledaly a zpracovaly příběhy pamětníků komunistického bezpráví ve svém regionu. Následně je během lidskoprávní kampaně u příležitosti Dne lidských práv (10. prosince) propojily s podobnými osudy statečných mužů a žen, kteří v současnosti bojují za dodržování základních lidských práv a svobod v zemích postsovětského regionu.

Žáci a studenti tak vyjádřili úctu těm, díky nimž můžeme být svobodní a zároveň upozornili na to, že ani v současnosti není svoboda a demokracie samozřejmostí. 

 

Jste vyučující a chcete se zapojit se svými studenty do dalšího ročníku tohoto projektu? Více informací najdete na projektové podstránce

Podívejte se na jednotlivé výstupy zapojených škol:

Základní škola Mariánské náměstí, Uherský Brod 

Gymnázium Boskovice 

SPgŠ a SZŠ Krnov

Gymnázium Lovosice 


Základní škola Mariánské náměstí, Uherský Brod

Žáci zpracovali příběh uherskobrodského rodáka pana Miloslava Součka, neprávem odsouzeného ve vykonstruovaném procesu v 50. letech minulého století, formou poutavého dokumentárního snímku Tati!!. Propojili v něm příběh pana Součka s příběhem Alexeje Moskaljova v současnosti odsouzeného v Rusku za "diskreditování" armády. Je tatínkem Máši Moskaljové, která nakreslila protiválečný obrázek na podporu Ukrajiny. Hlavní důraz byl kladen na to, jak opresivní režim a zatčení otce zdrcujícím způsobem ovlivňuje celou rodinu, zejména děti. 

Žáci velmi úzce spolupracovali s dcerami Miloslava Součka paní Marií Janalíkovou a Hanou Součkovou, které nasdílely s žáky důležité poselství„Nesmí se zapomínat na to, co se dělo. Je to takové memento, varování, co by se mohlo stát, kdyby se znovu dostali k moci komunisti. Nebo kdybychom znovu spadali pod vliv Ruska. Je opravdu třeba mluvit o tom, co komunisti dovedou.“

Dokumentární snímek měl premiéru během lidskoprávní kampaně, kdy byl promítán v několika třídách pro spolužáky, ale také pro širokou veřejnost. Promítání dokumentu žáci doprovodili prezentací projektu a výstavou v prostorách školy. Byly přizvány i pamětnice, zájem o příběh tatínka je velmi dojal. Pro mladší spolužáky připravil žákovský tým aktivitu, kdy měli kreslit obrázky toho, co by si přáli, tyto přání se poté staly součástí výstavy. O tom, jak celý tento výjimečný den probíhal, si můžete pustit reportáž, zpracovanou přímo žáky školní TV Mariánské. 

Na základě nominace žákovského týmu udělila porota panu Miloslavu Součkovi Cenu Příběhů bezpráví in memoriam, převzala ji za něj jeho dcera paní Marie Janalíková při slavnostním ceremoniálu v pražské Lucerně.  

Do projektu se zapojili žákyně a žáci devátého ročníku A. M. Janíková, J. Tomanec, A. Machálková, A. Bartečková, P. Faltýnek, M. Fojtík, J. Jochim a D. Kubáník společně se svou vyučující Martinou Krajčovou.

Miloslav Souček |ČSSR

Byl zatčen a odsouzen ve vykonstruovaném procesu Včela v...
Rozbalit

Miloslav Souček |ČSSR

Byl zatčen a odsouzen ve vykonstruovaném procesu Včela v roce 1951 za protistátní činnost. Sestrám Marii Janalíkové (rozené Součkové) a Haně Součkové, bylo v době zatčení otce 9 a 13 let. 

Tatínek sestrám velmi chyběl, zůstávaly s ním však v kontaktu prostřednictvím dopisů, ve kterých se jim snažil radit, a to nejen v časech, kdy se měly nad něčím důležitým rozhodnout (výběr školy, povolání apod.) Při dopisování volili všichni členové rodiny taková slova, která nemusela být cenzurována, přesto se z nich ale dozvěděli vše, co bylo třeba. Za prvních šest let viděly sestry tatínka každá třikrát. Povolení navštívit otce dostal vždy jen jeden ze sourozenců, a to jen na patnáct minut. Sourozenci tak měli možnost vidět svého otce jen několik desítek minut za celou dobu výkonu trestu (9 let).

(výňatek ze žákovské práce o Miloslavu Součkovi) 

Zavřít

×

Alexej Moskaljov | Rusko

Byl obviněn z "diskreditování" armády komentáři...
Rozbalit

Alexej Moskaljov | Rusko

Byl obviněn z "diskreditování" armády komentáři zveřejňovanými na sociálních sítích. Za protiválečné příspěvky dostal nejprve pokutu 32 tisíc rublů (asi devět tisíc korun). Poté byl 1. března 2023 zadržen a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání a od 2. března byl v domácím vězení. Na konci března téhož roku mu byl uložen dvouletý trest vězení. Podařilo se mu utéct, ale byl v dubnu zadržen v Minsku, při zatýkání byl brutálně zmlácen. 

Tomuto brutálnímu zacházení předcházel incident ve škole. Jeho tehdy dvanáctiletá dcera Máša nakreslila v hodině výtvarné výchovy obrázek protiválečný obrázek s nápisy „Ne Putinově válce“ a „Sláva Ukrajině“. Na kresbě stály na straně Ukrajiny matka s dcerou, které se hrdě bránily letícím raketám z ruské strany obrázku. Téma kresby bylo jasně protiválečné, ale zcela dětsky nevinné. Přesto to pro otce i dceru znamenalo fatální zásah do života. Po zadržení otce byla Máša převezena do dětského domova. 

Poprvé od roku 1986 tak ruský soud oddělil dítě od rodiče z politických důvodů, umisťování potomků politických vězňů do dětských domovů bylo přitom běžnou praxí v Sovětském svazu, od vzniku Ruské federace je případ Máši Moskaljovové první takový.

Zavřít

×


Gymnázium Boskovice 

Studentský tým se rozhodl propojit osudy sestry Kristíny a ruského kněžího Grigorije Michnova pomocí výstavy. Hlavní podobností je síla víry navzdory okolnostem, kdy sestra Kristýna v komunistickém Československu musela čelit za své náboženství šikaně režimu, nikdy se ovšem nevzdala a pomáhala potřebným. Grigorij Michnov otevřeně vyjadřuje své nesouhlasné postoje k válce a drží se hodnot své víry, i když mu za to v Rusku hrozí vysoké postihy. 

Sestra Kristýna dala studentům nahlédnout i do fungování kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paula pod drobnohledem komunistického režimu. Hlavním posláním Vincentek je péče o nemocné a chudé, sama Kristína je i zdravotní sestrou a dodnes pečuje o nemocné. Na otázku, jak odolávaly nátlaku, Kristína studentům odpověděla: „Jedna naše sestra měla takové rčení – jsem nad tím – tak jsme byly nad tím.“  Hlavně díky vzájemné sounáležitosti se jim povedlo vše překonat. Všechny negativní komentáře Kristína nesla lehce, podle jejích slov, hlavně díky komunitě.

Lidskoprávní kampaň pro spolužáky a veřejnost studenti začali představením projektu, poté následovala beseda se samotnou sestrou Kristínou. Tím se zároveň otevřela výstava, kde studenti propojovali osudy Kristíny a Grigorije, mimo jiné zde návštěvníci mohli psát podpůrné vzkazy Grigorijemu. Studenti také vytvořili doprovodnou online výstavu Světlo v temných časechkterou mohli návštěvníci zobrazit pomocí QR kódů. 

Do projektu se zapojil studentský tým ve složení Judita Šamšulová, Tereza Šabrňáková, Karolína Kubíčková, Adam Kubín a Martin Mazal se svou vyučující Světlanou Trefnou

Kristína Zachovalová | ČSSR

Kristína Zachovalová se narodila v roce 1953 v...
Rozbalit

Kristína Zachovalová | ČSSR

Kristína Zachovalová se narodila v roce 1953 v Bořitově, jako třetí dítě do rodiny drobného rolníka. Pracovala jako sanitárka a vstoupila do noviciátu, který prožila v Medryce u Litomyšle. Seznamování se s řeholí trvalo rok. Jednou měsíčně se setkávala se svým provinciálem na tajných setkáních, protože oficiální schůzky už byly komunisty zakázány.

Poté s dalšími dvěma řádovými sestrami studovala večerní školu v Hradci Králové, aby se mohla stát sestrou zdravotní (hlavním posláním Vincentek je péče o nemocné a chudé). Na čtyřleté škole byly spolužáky přijaty dobře. Po druhém roce studia jim bylo nařízeno buď nosit civilní oblečení, nebo studium ukončit (pravděpodobně se jednalo o tlak shora). Ostatní řádové sestry jim poradily se nařízení podřídit a pokračovat ve vzdělávání se, jak se také stalo.

Všechny negativní komentáře Kristína nesla lehce, podle jejích slov, hlavně díky komunitě. „Jedna naše sestra měla takové rčení – jsem nad tím – tak jsme byly nad tím.“

Sestra Kristína je dodnes aktivní zdravotní sestrou a odpůrkyní komunistického režimu. Stále poskytuje útěchu umírajícím a přináší naději nemocným pacientům.

(výňatek ze studentské práce o sestře Kristíně)

Zavřít

×
Grigorij Michnov | © Facebook

Grigorij Michnov - Vajtenko | Rusko

Grigorij Michnov-Vajtenko je ruský kněz a arcibiskup...
Rozbalit
Grigorij Michnov | © Facebook

Grigorij Michnov - Vajtenko | Rusko

Grigorij Michnov-Vajtenko je ruský kněz a arcibiskup Apoštolské pravoslavné církve, která má kořeny v tradicích katakombní církve (podzemního, skrytého církevního hnutí v bývalém Sovětském svazu). Stal se také otevřeným kritikem Kremlu (v současném Rusku, kde jen označování konfliktu za „válku“ může být potrestáno vězením, jde přitom o odvážný postoj).

Otevřený a nebojácný je i jeho postoj k poválečnému uspořádání. „Je třeba se vrátit k hranicím, které byly stanoveny a mezinárodně uznány v roce 1991, kdy Ukrajina vyhlásila svou nezávislost. A tyto hranice zahrnují jak Krymský poloostrov, tak východní a jižní regiony Ukrajiny, které Rusko okupuje,“ říká.

Podobné názory přivedly mnoho lidí v celém Rusku do vězení. Obává se ho i otec Grigorij? „Není se čeho bát,“ prohlašuje, „je to jako s počasím. Někdy den začíná slunečně, ale odpoledne může pršet.“

Zavřít

×


SPgŠ a SZŠ Krnov 

Studentský tým zpracoval osud hudebníka Jiřího Kimmela, který využíval hudbu k tomu, aby unikal nátlaku komunistického režimu, který vzal rodině majetky a soustavně šikanoval otce pana Kimmela. Na druhou stranu písně frontmana skupiny Tor Band Dzmitryje Halavače se staly jedním ze symbolů protestů po zmanipulovaných prezidentských volbách v Bělorusku v roce 2020. Kapela byla označena za extremistickou. 

V rámci lidskoprávní kampaně studenti vytvořili výstavu propojující oba osudy, touto výstavou sami své spolužáky a veřejnost provázeli. Výstava byla interaktivní, studentský tým vytvořil speciální kvíz, který spolužáci vyplňovali skrze QR kódy na jednotlivých panelech. Společně se studenty provázel výstavou i sám pan Kimmel, sdílel tedy s návštěvníky svůj příběh osobně. Zároveň studentský tým vyzval i své spolužáky, aby poslali vzkaz Dzmitryjovi do vězení, aby ho podpořili. Ten byl totiž v průběhu projektu odsouzen na devět let vězení, jedná se o bezprecedentně vysoký trest

Do projektu se zapojili studenti druhého ročníku Ondřej Suchomel, Tomáš Kratochvíl, Martin Duda, Štěpán Wicha a Tobiáš Moravec se svojí vyučující Lenkou Řezáčovou

Jiří Kimmel | ČSSR

Narodil se do zámožné rodiny továrníka Heinricha...
Rozbalit

Jiří Kimmel | ČSSR

Narodil se do zámožné rodiny továrníka Heinricha Farky vlastnícího továrnu (20.7.1882 – 17.2.1944) na výrobu a opravu nábytku. Jeho tatínek byl respektovaným a druhým nejvíc pokrokovým sedlákem v okolí. Jeho otec plánoval výstavbu nových stájí, které se mu ovšem nakonec nikdy nepodařilo postavit, poprvé mu plány zhatila válka, podruhé nástup komunistů, kteří později převzali i moc nad celým statkem.  

V roce 1957 bylo v obci Babice založeno komunisty JZD, do kterého jeho otec nechtěl vstoupit, nakonec ovšem tlaku zvyšujích se dávek podlehl a do JZD vstoupil. Avšak nároky komunistů byly tak vysoké, že se zdravotní stav jeho otce zhoršil a to natolik, že mu byl přiznán invalidní důchod. Za pobírání tohoto důchodu byl místními funkcionáři označen za simulanta. Ovšem na začátku roku 1959 jeho otec v 52 letech umírá. 

Už od mala choval p. Kimmel kladný vztah k hudbě, jelikož jeho otec hrál na harmoniku, na kterou se sám později p. Kimmel naučil. Jiří Kimmel nastoupil v 18 letech na základní vojenskou službu v Českém Krumlově, při které se stále věnoval hře na harmoniku.

Dostal nabídku od hlavního vojenského kapelníka, který sháněl kohokoliv, kdo umí hrát na lesní roh, což pan Kimmel uměl, a tak se stal členem kapely, která mu během vojny přinesla mnoho výhod, jako například více volnosti, koncertování po okolí apod. Dostal i nabídku, aby se stal stálým členem vojenské hudby jako hudebník z povolání, to mu ovšem bylo komunisty kvůli otcově tehdejším nesouhlasu zamítnuto.

(výňatek ze studentské práce o Jiřím Kimmelovi) 

Zavřít

×
Dzmitryj Halavač  | © Viasna

Dzmitryj Halavač | Bělorusko

Je frontmanem hudební skupiny Tor Band, jejíž...
Rozbalit
Dzmitryj Halavač  | © Viasna

Dzmitryj Halavač | Bělorusko

Je frontmanem hudební skupiny Tor Band, jejíž písně se staly jedním ze symbolů protestů v Bělorusku po zmanipulovaných prezidentských volbách v roce 2020.V hudební činnosti Tor Band pokračoval i po násilném potlačení protestů. „Ani vteřinu jsme neuvažovali o tom, že bychom přestali hrát. Získali jsme tolik příznivců a přátel po celém Bělorusku. Myslím, že Bělorusové se konečně naučili mít rádi sami sebe. A jejich vlastenectví je prostě ohromující,“ řekl Dzmitryj Halavač v září 2020.

Dne 28. října 2022 byl Halavač spolu s dalšími členy kapely Jauhenijem Burlem a Andrejem Jaremčykem zadržen, zatčeny byly i ženy muzikantů. Písně, sociální sítě a logo skupiny byly označeny za extremistické. Z oficiálních kanálů skupiny na YouTube byly odstraněny všechny klipy (měly více než pět milionů zhlédnutí). Represe se rozšířily i na vystupující v klipech kapely, policie si je zve k výslechům.

V lednu 2023 byl Tor Band jako vůbec první hudební skupina přidán na seznam extremistických uskupení. Dzmitryj byl odsouzen k 9 letům vězení za zvýšených bezpečnostních podmínek a k zaplacení pokuty ve výši 3 700 běloruských rublů. Jedná se o bezprecedentně vysoký trest. 

Více o jeho příběhu naleznete na stránkách běloruské lidskoprávní organizace Vjasna.

Zavřít

×


Gymnázium Lovosice 

Lovosický tým natočil o svém pamětníkovi Tomáši Kábrtovi poutavý dokumentární snímek a vytvořil zcela unikátní komiks. Jeho osud propojoval s běloruskou lidskoprávním aktivistkou Nastou Lojkou, která je v současnosti za své postoje uvězněna. Hlavním společným jmenovatelem u obou osobností je touha po spravedlnosti, svobodě a ochrana životního prostředí navzdory opresivním režimům.  

Pro lidskoprávní kampaň studenti vytvořili plakát s QR kódem a zájemci po jeho načtení mohli zhlédnout dokument a přečíst si graficky zajímavý komiks. Projekt poté prezentovali během prosince a ledna svým spolužákům, členové týmů také navštívili své bývalé základní školy a uspořádali zde besedy se studenty. Slavnostní zakončení lidskoprávní kampaně proběhlo v prostorách LOVO Café, kde studentský tým uspořádal veřejnou prezentaci projektu, promítání filmu a besedu se svým pamětníkem panem Tomášem Kábrtem. 

Na základě nominace od studentského týmu Tomáš Kábrt získal Cenu Příběhů bezpráví, která mu byla předána během slavnostního ceremoniálu v pražské Lucerně

Projektu se zúčastnili Simona Stejskalová, Nela Kožáková, Adéla Razáková, Vladimír Hubálek, Nela Mejtová, Karolína Podhorská a Miroslava Vernerová se svými vyučujícími Mirkou Quaiserovou a Jiřím Kombrzou

Tomáš Kábrt | ČSSR

Již od středoškolského věku veřejně vyjadřoval...
Rozbalit

Tomáš Kábrt | ČSSR

Již od středoškolského věku veřejně vyjadřoval svůj odpor vůči komunistickému režimu. Svůj názor na tehdejší totalitu projevoval mnoha způsoby. Věnoval se vydávání a psaní do samizdatových kulturních časopisů jako například ,,Západočeskej průser“ a „Stres“, který byl více zaměřen na politické problémy. Psal také texty pro kapelu Beatové družstvo a sám jednu hudební skupinu založil. Účastnil se mnoha nezávislých kulturních aktivit, výstav, divadelních představení a nejrůznějších performancí, za nimiž stálo recesistické sdružení Ananas. Velký ohlas měla ekologická aktivita v roce 1988. S přáteli totiž získali tajnou zprávu o stavu životního prostředí na Sokolovsku, kterou poté zveřejnili v časopisu „Stres“ a upozornili na problém životního prostředí četnými nápisy,,S.O.S. - Dusím se!“ přímo ve městě. Pan Kábrt podpořil ekologickou kampaň při oslavách prvního máje 1988 vlastním vystoupením.

Byl mnohokrát vyslýchán StB a také se ocitl v cele předběžného zadržení, ale nikdy však nebyl trestně stíhaný. Často u něj probíhaly domovní prohlídky, byl odposloucháván, tlaku byli vystaveni i jeho nejbližší. Navíc ho někteří  podezírali, že je sám udavač StB.V listopadu 1989 byl koordinátorem sokolovského Občanského fóra. Po roce 1989 se zapojil do porevolučních aktivit na Sokolovsku a řídil přípravu prvních svobodných voleb. Dále se také podílel na založení redakce místního tisku a založil spolek Sokolovská beseda. Ta se vyjadřuje k palčivým veřejným otázkám a dění v okolí.

(výňatek ze studentské práce o Tomášovi Kábrtovi) 

 

Zavřít

×
Nasta Lojka | © Viasna

Nasta Lojka | Bělorusko

Je běloruská lidskoprávní a ekologická aktivistka a...
Rozbalit
Nasta Lojka | © Viasna

Nasta Lojka | Bělorusko

Je běloruská lidskoprávní a ekologická aktivistka a bojovnice za práva zvířat. Ve své činnosti v oblasti lidských práv se zaměřuje na represivní „antiextremistické“ zákony a na ochranu práv migrantů a osob bez státní příslušnosti v Bělorusku. Je držitelkou Ceny běloruské komunity bojovníků za lidská práva za rok 2022.

Dne 28. října 2022 byla zadržena a obviněna z organizování a přípravy akcí hrubě narušujících veřejný pořádek a také z podněcování k rasové, náboženské nebo jiné sociální nenávisti. Důvodem byla její údajná účast na sepsání zprávy o pronásledování anarchistů, antifašistů a sociálních aktivistů v Bělorusku v letech 2017–2018. Zpráva kriticky hodnotí chování běloruské policie. Krátce po zatčení běloruské úřady zveřejnily video, ve kterém se Nasta „přiznává“, že údajně „přijímala finance od zahraničních organizací“.

Za mřížemi trpí trpí žaludečními potížemi: ​​je veganka, odkázána je tak na potravinové balíčky od rodiny a přátel. Ani ty však nezajišťují dostatečnou a plnohodnotnou výživu. Potřebuje rovněž zubní ošetření, stomatologa, kterého zajistila rodina, k ní nepustili. Ve vazbě byla držena bez teplého oblečení a prostředků osobní hygieny. Podle informací lidskoprávní organizace Human Constanta byla Nasta během nejméně jednoho z výslechů zasažena elektrickým paralyzérem. Dne 11. listopadu 2022 byla nucena v chladném počasí a bez oblečení stát osm hodin na vězeňském dvoře, v důsledku čehož onemocněla.

Soud, jehož jednání proběhlo 20. června 2023 za zavřenými dveřmi, poslal Nastu Lojku na sedm let do vězení. Na svobodě na ni čeká pes Erik.

Více o jejím příběhu naleznete na stránkách běloruské lidskoprávní organizace Vjasna. 

 

Zavřít

×
 
 
Jste vyučující a chcete se zapojit se svými studenty do dalšího ročníku tohoto projektu? Více informací najdete na projektové podstránce

Projekt vznikl díky podpoře Norských fondů v rámci projektu JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů (reg. č. LP-HRMGSA-046).

Partner projektu:

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.