"Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce" ke stažení

Semináře a konference

Nevíte, jak používat audiovizuální materiály ve výuce? Chcete se dozvědět více o tématech, kterým se věnujeme? Sledujte nabídku našich seminářů a přihlaste se. Semináře jsou akreditované MŠMT.

 

 

 

Vyučujícím nabízíme možnost účasti na seminářích a workshopech se zaměřením na témata, kterými se zabýváme.

Základ seminářů tvoří:

  • projekce jednotlivých dokumentárních filmů
  • seznámení s metodikou práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
  • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
  • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
  • aplikace zvolené metody vzdělávání

Semináře jsou akreditované MŠMT ČR.

 


Aktuální semináře:

Začínáme učit s filmem pro metodiky prevence Zlínského kraje

  • Místo, adresa: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436
  • Termín: 30. 5. 2019 10:00 - 30. 5. 2019 15:00
  • Kapacita semináře: 30
  • Cílová skupina: Vyučující
  • Cena: zdarma

Více  | Přihláška

Působíte na střední odborné škole či učilišti ve Zlínském kraji jako metodik prevence? Využijte možnost zúčastnit se semináře v regionu, osvěžit si nejlepší postupy pro využití dokumentárních filmů nejen ve výuce ale také při prevenci či řešení problematických momentů ve škole či třídě.  

Audiovizuální lekce JSNS.CZ připravujeme společně s pedagogy a můžete využít:

- při výuce společenských, historických a globálních souvislostí, v hodinách výchovy k občanství, společenských věd, češtiny, dějepisu, zeměpisu, mediální výchovy aj.

- v prevenci rizikového chování (vhodné pro metodiky prevence, třídní učitele i další pedagogické pracovníky)

Během prakticky pojatého semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály.

Seminář je akreditovaný a získáte osvědčení.

 

Doplňující informace

Program

10:00 - 10:40         představení JSNS, seznámení účastníků

10:40 - 11:00         přednosti a úskalí dokumentárních filmů, praktická aktivita do výuky

11:00 -   11:40       praktická aktivita do výuky, projekce filmu To všechno z lásky (T. Kudrna, 2004, ČR,  27 min)

11:40 - 12:00         reflexe emocí po projekci

12:00 - 12:30         oběd

12:30 -  13:00        témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem

13:00 - 14:00         praktická aktivita do výuky, projekce filmu Jak motýl (E. Pieta, 2004, Polsko, 29 min)

14:00 - 14:30         reflexe emocí po projekci, aktivity reflexe

14:30 - 15:00         zásady práce s dokumentárními filmy, představení webu JSNŠ, praktické tipy,

                            sdílení, zkušeností

 

Lektoři:

Vlasta Urbanová - lektorka a pedagožka, výchovná poradkyně, spoluautorka metodiky JSNS.CZ

Bohuslav Sedláček - pedagog ZŠ Vsetín, metodik prevence, lektor JSNŠ

Kontakt: 

Tereza Günterová - Jeden svět na školách, 777 626 483, tereza.gunterova@jsns.cz