Semináře a konference

Nevíte, jak používat audiovizuální materiály ve výuce? Chcete se dozvědět více o tématech, kterým se věnujeme? Sledujte nabídku našich seminářů a přihlaste se. Semináře jsou akreditované MŠMT.

 

 

 

Vyučujícím nabízíme možnost účasti na seminářích a workshopech se zaměřením na témata, kterými se zabýváme.

 

Základ seminářů tvoří:

 • projekce jednotlivých dokumentárních filmů
 • seznámení s metodikou práce s dokumentárním filmem a s dalšími audiovizuálními prostředky
 • praktické ukázky interaktivních metod výuky a besedy s hosty (odborníky na dané téma)
 • výměna zkušeností získaných při práci s výukovými materiály
 • aplikace zvolené metody vzdělávání

Semináře jsou akreditované MŠMT ČR.

Letos naposledy! - seminář Začínáme učit s filmem

 • Místo, adresa: Praha, Centrum Langhans
 • Termín: 20. 11. 2018 09:00 - 20. 11. 2018 16:00
 • Kapacita semináře: 20
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: seminář je zdarma

Více  | Přihláška

Dokumentární film se Vám stane pomocníkem při výuce společenských, historických a globálních souvislostí.

Vhodné do vyučovacích hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisumediální výchovy i mnoha dalších. 

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu JSNS.CZ.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře bude rozdáno na konci semináře.

Občerstvení a jízdné

Během semináře bude připraveno občerstvení. Zajištěn je také oběd. Ponechte si prosím jízdenky z vlaku nebo autobusu, na jejich základě vám proplatíme jízdné (cestu autem neproplácíme).

9.00 - 9.15      Zahájení semináře, představení aktuálních projektů JSNS

9.15 - 9.30      Seznámení účastníků semináře 

9.30 - 9.50      Přednosti a úskalí dokumentárních filmů, praktická aktivita do výuky

9.50 - 10.00    Coffee break

10.00 - 10.10  Praktická aktivita do výuky 

10.10 – 11.00 Projekce filmu  Most přes Wadi, (Barek a Tomer Heymannovi/Izrael/2006)

11.00 - 11.20  Reflexe emocí po filmové projekci 

11.20 - 12.00  Témata filmu, společný brainstorming, metody práce s filmem

12.00 - 13.00  Oběd

13.00 - 13.10  Společný brainstorming před filmem

13.10 - 13.40  Projekce filmu Hadí dívka, (Jens Pedersen/Dánsko/2017)

13.40 - 14.15  Reflexe emocí po filmové projekci

14.15 - 14.30  Coffee break

14.30 - 15.30  Zásady práce s dokumentárními filmy, představení webu JSNŠ, praktické tipy do výuky

15.30 - 16.00  Závěrečná evaluace

 

Lektorka

Vlasta Urbanová - lektorka a pedagožka, výchovná poradkyně, spoluautorka metodiky JSNŠ

 

Kontakt

Tereza Günterová – koordinátorka projektu, tereza.gunterova@jsns.cz, 777 626 483

           

seminář Problematika svobody slova - SEMINÁŘ JE JIŽ OBSAZEN!

 • Místo, adresa: Praha, Langhans (centrum Člověka v tísni), Vodičkova 707/37, Praha 1
 • Termín: 27. 11. 2018 09:00 - 27. 11. 2018 16:00
 • Kapacita semináře: 25
 • Cílová skupina: Vyučující
 • Cena: seminář je zdarma

Více | Seminář je již obsazen

Máte zájem pracovat ve výuce s tématem svobody slova a chybí vám inspirace? Chcete si odnést hned několik praktických aktivit do výuky? 
Na celodenním semináři se budeme pomocí metodiky práce s dokumentárním filmem zabývat tématem svobody slova a otázkou, zda i takovéto základní lidské právo má mít své hranice?
Společně si v praxi vyzkoušíme jednoduchý nástroj pěti klíčových otázek, který vám pomůže naučit studenty kriticky analyzovat mediální sdělení a ověřovat jejich důvěryhodnost.
Vyzkoušíte si i několik praktických aktivit, mimo jiné i na práci s emocemi a reflexí po projekci náročného dokumentárního filmu.
Na závěr vás čeká setkání s hostem, se kterým budete moci otevřeně debatovat nejen na témata týkající se svobody slova.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditován MŠMT. Osvědčení o absolvování semináře bude rozdáno na konci semináře.

 

Občerstvení a jízdné

Během semináře bude připraveno občerstvení. Zajištěn je také oběd. Ponechte si prosím jízdenky z vlaku nebo autobusu, na jejich základě vám proplatíme jízdné (cestu autem neproplácíme).

 

Program

9.00 - 9.15      Zahájení semináře, představení aktuálních projektů JSNS

9.15 - 9.45      Seznámení účastníků semináře 

9.45 - 10.05    Přednosti a úskalí práce s dokumentárním filmem (praktická aktivita do výuky)

10.05 - 10.40  Analýza mediálního sdělení pomocí nástroje „5 klíčových otázek“

10.40 - 10.50   Coffee break

10.50 – 11.45   Praktická aktivita do výuky na téma hranice svobody slov

11.45 - 12.45   Oběd

12.45 - 12.55   Evokace tématu před filmem

12.55 - 14.05   Projekce filmu Nic se neodpouští / Vincent Coen, Guillaume Vandenberghe / Belgie, Francie, Maroko /                       2017 / 62min

14.05 - 14.25  Reflexe emocí po filmové projekci

14.25 - 14.45   Coffee break 

14.45 - 15.45   Debata s hostem

14.30 - 14.45  Coffee break

15.45 - 16.00  Závěrečná evaluace

 

Lektoři:

Jan Kubíček, lektor JSNŠ, vyučující na Gymnáziu Jana Palacha v Praze

Vlasta Urbanová, lektorka JSNŠ, spoluzakladatelka metodiky JSNŠ, ředitelka chráněné dílny Lemniskáta

Kontakt:

Sandra Telenská, sandra.telenska@jsns.cz, 736 646 433