OKUPACE 1968

K tématu srpnové okupace Československa v roce 1968 nabízíme přehledný informační text, dobový Filmový týdeník č. 35/1968 či dokument Přerušené jaro - Srpen jako kladivo. V aktivitách můžete s žáky diskutovat o důvodech pro či proti obraně Československa proti okupaci, důvodech rezignace normalizační společnosti či analyzovat tzv. zvací dopis.

  • INFORMAČNÍ TEXT

Informační text k filmu Přerušené jaro - Srpen jako kladivo přehledně shrnuje fakta týkající se pražského jara i okupace v srpnu 1968. Otevírá i téma zvacích dopisů či odchodu sovětských vojsk na počátku 90. let.

Text si můžete přečíst zde.

 

 


 

Archiv České televize / Československo / 1968 / 17 min.

Filmový týdeník s dobovým komentářem nejautentičtější možnou formou přibližuje noc, kdy bylo Československo okupováno vojsky pěti "spřátelených" států. Záběry z prvních dní invaze ukazují i střety mezi obyvateli Prahy a vojáky okupačních armád.

Aktivita žáky vede k zamyšlení nad důvody pasivity normalizačními společnosti. Pomohou jim k tomu i úryvky z textů Václava Havla a Jana Zábrany. Na závěr sdílí, v jakých situacích oni sami "mlčí" a co je případně vyburcuje k tomu, aby se ozvali.

 

 

 


 

Milan Maryška / Česká republika / 1998 / 76 min.

V dokumentu jsou dramatické archivní záběry z prvních dní okupace doplněny názory v roce 1998 ještě žijících představitelů hlavních rolí tohoto dramatu, např. Vasila Biľaka či některých ruských generálů.

 

Žáci se v aktivitě zamýšlí nad tím, zda mělo Československo v srpnu 1968 možnost se okupaci bránit. Ve skupinách potom prezentují své názory, argumentují pro i proti.

Přečtěte si s žáky tzv. zvací dopis - dokument poslaný několika představiteli KSČ do Sovětského svazu.