Okupace 1968

K tématu srpnové okupace Československa v roce 1968 nabízíme přehledný informační text, dobový Filmový týdeník č. 35/1968 či dokument Přerušené jaro - Srpen jako kladivo. V aktivitách můžete s žáky diskutovat o důvodech pro či proti obraně Československa proti okupaci, důvodech rezignace normalizační společnosti či analyzovat tzv. zvací dopis.

Informační text

Informační text k filmu Přerušené jaro - Srpen jako kladivo přehledně shrnuje fakta týkající se pražského jara i okupace v srpnu 1968. Otevírá i téma zvacích dopisů či odchodu sovětských vojsk na počátku 90. let.

Text si můžete přečíst zde.

 

 


 

Film: Filmový týdeník č. 35/1968

Archiv České televize / Československo / 1968 / 17 min.

Filmový týdeník s dobovým komentářem nejautentičtější možnou formou přibližuje noc, kdy bylo Československo okupováno vojsky pěti "spřátelených" států. Záběry z prvních dní invaze ukazují i střety mezi obyvateli Prahy a vojáky okupačních armád.

Aktivita: Mlčení -Normalizační rezignace společnosti

Aktivita žáky vede k zamyšlení nad důvody pasivity normalizačními společnosti. Pomohou jim k tomu i úryvky z textů Václava Havla a Jana Zábrany. Na závěr sdílí, v jakých situacích oni sami "mlčí" a co je případně vyburcuje k tomu, aby se ozvali.

 

 

 


 

Film: Přerušené jaro - Srpen jako kladivo

Milan Maryška / Česká republika / 1998 / 76 min.

V dokumentu jsou dramatické archivní záběry z prvních dní okupace doplněny názory v roce 1998 ještě žijících představitelů hlavních rolí tohoto dramatu, např. Vasila Biľaka či některých ruských generálů.

 

Aktivita: Hledání argumentů

Žáci se v aktivitě zamýšlí nad tím, zda mělo Československo v srpnu 1968 možnost se okupaci bránit. Ve skupinách potom prezentují své názory, argumentují pro i proti.

Materiál: Zvací dopis

Přečtěte si s žáky tzv. zvací dopis - dokument poslaný několika představiteli KSČ do Sovětského svazu.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.