T. G. Masaryk

Jaký byl "tatíček Masaryk", první československý prezident? Podívejte se s žáky na film z naší nabídky a zjistěte více o této významné osobnosti našich dějin. S Masarykem-politikem se seznámíte díky jeho prvnímu poselství v roli prezidenta, text Demokracie jako názor na svět i na život představí jeho ideje a lidský rozměr dodají jeho oblíbené písně.

Informace k tématu

Historik Petr Blažek ve svém textu představuje T. G. Masaryka od dob jeho studií, přes akademickou kariéru až k politickému angažmá. Větší prostor je věnován jeho aktivitám za 1. sv. války, které vedly k jeho zvolení prvním čs. prezidentem, dozvíme se ale více i o jeho manželce Charlottě a jejich společných potomcích.

Text si můžete přečíst zde.

 


 

Film: TGM Osvoboditel

Věra Chytilová / Česká republika / 1990 / 60 min.

Dokument režisérky Věry Chytilové přibližuje život filozofa, politika a prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Představuje dobu jeho dětství a dospívání, období boje za svobodný stát, nástup do funkce, jeho veřejné vystupování i chvíle oddechu v rodinném kruhu. 

Aktivita: Seznamte se: T. G. Masaryk, první prezident

Během aktivity budou žáci diskutovat o fotografiích TGM a prohloubí své znalosti získané sledováním dokumentu. Volitelně mohou také zjistit, jakou stopu zanechal TGM ve Vašem městě - nejmenuje se po něm ulice, náměstí..?

Materiál

Seznamte žáky s T. G. Masarykem jakožto myslitelem a zkušeným politikem  ve zkráceném úryvku z jeho Světové revoluce. Přečtěte si text Demokracie jako názor na svět i na život.

Aktivita: Ach synku, synku

Netradiční aktivita přibližuje osobnost našeho prvního prezidenta skrze písně, které měl rád. Nechte žáky, ať si je poslechnou a zamyslí se nad jejich texty.

Materiál

"Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, o lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání boží rozhojnění jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji."

Těmito slovy zahájil 22. prosince 1918 T. G. Masaryk na Pražském hradě své první poselství v roli československého prezidenta. Zbytek projevu si můžete přečíst zde.

 

    

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.