Státní bezpečnost

Víme, kolik lidí za komunistického režimu skutečně spolupracovalo se Státní bezpečnosti? Jaké byly jejich pohnutky, jak svou tehdejší činnost vnímají dnes, jak probíhaly jimi vedené akce? A jaký je rozdíl mezi spolupracovníkem a přímým pracovníkem StB? Ponořte se do tohoto nelehkého tématu pomocí filmu Nikomu jsem neublížil a k němu doporučených materiálů.

Informační text

Informační text historika Petra Blažka mimo jiné hledá odpověď na otázku, jak si vlastně StB vybírala své spolupracovníky. Zabývá se také proslulými Cibulkovými seznamy. Byli všichni v nich uvedení skutečně spolupracovníky, nebo se mohlo jednat o omyl?

Text si můžete přečíst zde.

 


Film: Nikomu jsem neublížil

Pavel Křemen / Česká republika / 2011 / 43 min.

Dokument Pavla Křemena se věnuje tématu spolupráce s StB. Dle odhadů s ní během komunismu spolupracovalo až 200 000 lidí. V dokumentu vystupují bývalí důstojníci i spolupracovníci, které verbovali. Opravdu „nikomu neublížili“?

Aktivita: Nejsem žádný udavač

Aktivita nabízí množství citací z filmu Nikomu jsem neublížil. Z nich vyučující vybere dle zdatnosti své třídy jen několik, ke kterým poté žáci píší své komentáře. Jaké byly motivace pro spolupráci s StB? A najdou u bývalých spolupracovníků známky sebereflexe?

Slovo historika

Na co se ve filmu zaměřit a co mít při jeho sledování na paměti? S tím poradí text historika Petra Blažka.

Doprovodný materiál: Přepadení Ziny Freundové

Jedním z příkladů praktik StB je přepadení chartistky Ziny Freundové na podzim 1981 v jejím vlastním bytě. Bylo formou nátlaku k jejímu vystěhování z Československa. Přečtěte si zprávu VONS o tomto činu.