Státní bezpečnost

Víte, kolik lidí za komunistického režimu skutečně spolupracovalo se Státní bezpečnosti? Jaké byly jejich pohnutky, jak svou tehdejší činnost vnímají dnes nebo jak probíhaly jimi vedené akce? A jaký je rozdíl mezi spolupracovníkem a přímým pracovníkem StB? Ponořte se do tohoto nelehkého tématu pomocí filmu Nikomu jsem neublížil. Pokud se chcete dozvědět více o metodách StB, doporučujeme lekce ze série Tajné akce StB, které naleznete níže.  

Film: Nikomu jsem neublížil

Pavel Křemen / Česká republika / 2011 / 43 min.

Dokument Pavla Křemena se věnuje tématu spolupráce s StB. Dle odhadů s ní během komunismu spolupracovalo až 200 000 lidí. V dokumentu vystupují bývalí důstojníci i spolupracovníci, které verbovali. Opravdu „nikomu neublížili“?

Aktivita: Nejsem žádný udavač

Aktivita nabízí množství citací z filmu Nikomu jsem neublížil. Z nich vyučující vybere dle zdatnosti své třídy jen několik, ke kterým poté žáci píší své komentáře. Jaké byly motivace pro spolupráci s StB? A najdou u bývalých spolupracovníků známky sebereflexe?

Informační text

Informační text historika Petra Blažka mimo jiné hledá odpověď na otázku, jak si vlastně StB vybírala své spolupracovníky. Zabývá se také proslulými Cibulkovými seznamy. Byli všichni v nich uvedení skutečně spolupracovníky, nebo se mohlo jednat o omyl?

Doprovodný materiál: Přepadení Ziny Freundové

Jedním z příkladů praktik StB je přepadení chartistky Ziny Freundové na podzim 1981 v jejím vlastním bytě. Bylo formou nátlaku k jejímu vystěhování z Československa. Přečtěte si zprávu VONS o tomto činu. 


Film: Tajné akce StB: Akce Kláštery 

Ján Novák / Česká republika / 2008 / 14 min. 

Pamětník Antonín Huvar ve filmu vzpomíná, jak brutálně komunisté s řeholníky zacházeli. Výsledkem Akce K  bylo nejen zničení životů tisíců řeholníků, kteří byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech k dlouholetým trestům a stali se z nich političtí vězni, ale i odstartování trvalé devastace církevních památek. Průvodce filmem Ondřej Vetchý v závěru připomíná, že dodnes nebyl nikdo z aktérů Akce K trestně stíhán.

 


Film: Tajné akce StB: Akce Alfa 

Marcel Petrov / Česká republika / 2009 / 14 min.

Krátký dokumentární film z cyklu Tajné akce StB působivě rekapituluje jednu z nechvalných kapitol činnosti komunistické tajné policie. Rádio Svobodná Evropa (RFE) bylo od počátku svého působení v roce 1951 trnem v oku československé Státní bezpečnosti. O tom, jak by se dalo proniknout do jejích redakčních řad, se dokonce vyučovalo na tehdejších komunistických vysokých školách. Podařilo se to agentu-celebritě Pavlu Minaříkovi, který v mnichovské centrále RFE působil v letech 1969 až 1976 a v rámci propracované akce Alfa například připravoval únosy tehdejších redaktorů.

Aktivita: Akce Pavla Minaříka

Žáci po zhlédnutí filmu sepisují ve skupinách příčiny, které vedly Pavla Minaříka k jeho agentské činnosti, a následky jeho činu. Uvědomují si tak různé příčiny a následky kolaborace se zločinným režimem a seznamují se se společenskými poměry v Československu sedmdesátých let minulého století.


Film: Tajné akce StB: Akce Lux 

Petra Všelichová / Česká republika / 2009 / 13 min. 

Na konci čtyřicátých let se režim rozhodl hledat zrádce ve vlastních řadách. Tak se zrodila tajná akce StB a vojenského obranného zpravodajství – pojmenovaná podle vysavače – Lux. Ústřední postavou filmu z dokumentárního cyklu České televize je Bedřich Reicin, iniciátor a vykonavatel této akce. Úkolem jeho týmu bylo připravit falešné důkazy a ve vykonstruovaných procesech „usvědčit“ z velezrady a z dalších zločinů nepohodlné důstojníky Československé armády, kteří nebyli ochotni spolupracovat s komunisty. 

Aktivita: Odměna pro "věrné"

Aktivita vede k pochopení oficiální komunistické rétoriky při procesu se spolupachateli „protistátního spikleneckého centra“. Žáci jsou po absolvování aktivity schopni pojmenovat prvky komunistické propagandy a reflektovat situaci vykonstruovaných procesů s „věrnými“ členy komunistické strany. 

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.