Vznik Československa

Od vzniku republiky už uplynulo více než 100 let a událostí s ním spojené jsou tradiční součástí říjnových vyučovacích hodin. Prohlédnout si archivní fotografie a vidět unikátní dobové záběry ale může i tradiční výuku obohatit - podívejte se na doporučený snímek Den, kdy vzniklo Československo a další materiály, které s tématem pracují.

Informační text

Informační text historika Petra Blažka odpovídá na nejčastější otázky týkající se vzniku republiky. Proč si Čechoslováci zvolili jako formu vlády právě republiku, jak se stal prezidentem T. G. Masaryk nebo jak vznikla státní vlajka, kterou užíváme dodnes? To vše se v textu dozvíte.

Text si můžete přečíst zde.

 


Film: Den, kdy vzniklo Československo

Stream.cz / Česká republika / 2010 / 4 min.

Několikaminutový sestřih dobových materiálů ze série Slavné dny v produkci Stream.cz představí okolnosti vedoucí k vzniku samostatného státu Čechoslováků. Ve zkratce představí činnost předních politiků za 1. sv. války a především úlohu T. G. Masaryka.

Aktivita: Vznik ČSR: Staré jistoty a nová očekávání?

Žáci se v aktivitě seznámí s úryvky z Ústavní listiny Československa z roku 1920. Pomocí ukázek i vlastních znalostí se zamýšlí, jaké různé skupiny obyvatelstva žily v Československu v roce 1918 a jak se asi při vzniku nového státu cítily.

Pracovní list: Vznik ČSR a boje o její hranice

Pracovní list pro žáky základních škol připravený Vojenským historickým ústavem nabízí práci s dobovými fotografiemi i křížovku vážící se k vzniku Československa. Dovedou ji vaši žáci vyluštit?

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.