Černobylská havárie - 26. duben 1986

Na 26. dubna 1986 byl naplánovaný test 4. reaktoru černobylské jaderné elektrárny. V jeho průběhu se ale reaktor začal přehřívat a kombinací špatné konstrukce a nedostatečně proškolené obsluhy došlo k obrovskému výbuchu - radioaktivita při něm byla 400x vyšší než při shození bomby v Hirošimě. Na uklízení následků bylo postupně povoláno až 600 000 sovětských armádních záloh a z nich 2500 mužů se nedožilo 40. narozenin. Přímo na následky výbuchu zemřelo oficiálně 31 lidí, nicméně na důsledky ozáření to jsou desítky až stovky tisíc lidí.

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita je založená na práci s různými texty, které žáci kriticky čtou, analyzují a zároveň formulují otázky a jednotlivá tvrzení porovnávají. V průběhu práce tak získávají faktografické informace o havárii v černobylské jaderné elektrárně a jejích důsledcích a pátrají, z jakých příčin se tato událost stala ve světě rozděleném studenou válkou opravdu „výbušnou“ politickou záležitostí. Jednotlivé kroky aktivity můžete využít v nabídnuté podobě nebo si vybrat jen její části či doplnit o vlastní materiály.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • PRACOVNÍ LIST
  • PRAMEN I
  • PRAMEN II pro každého žáka nebo do dvojice
  • psací potřeby

Úkoly:

  1. Rozdejte žákům (samostatně nebo do dvojic) PRACOVNÍ LIST a PRAMEN I a zadejte jim, aby si texty pročetli. Zároveň žáky vyzvěte, aby informace o události zapsali do PRACOVNÍHO LISTU a doplnili je skutečnostmi, které již vědí odjinud.
  2. V dalším kroku nechte žáky zformulovat a sepsat vlastní otázky na to, co jim není jasné, co podle nich v novinových článcích chybí nebo co by se o černobylské havárii ještě chtěli dozvědět.
  3. Rozdejte žákům PRAMEN II a nechte prostor na to, aby v článcích a projevech vyhledali odpovědi na své otázky. Svá zjištění ať opět zapisují do PRACOVNÍHO LISTU. Následně třídu vybídněte, ať si vzájemně sdílí své otázky i vyhledané odpovědi.
  4. Při závěrečné diskuzi společně shrňte příčiny, průběh a okamžité i dlouhodobé následky havárie. Vraťte se i ke všem článkům, které žáci četli, a pojmenujte to, v čem se informace v textech rozcházejí. Ptejte se žáků, proč si myslí, že tomu tak bylo a zda se to (rozdílné informace o jedné události, zastírání faktů apod.) může dít i v dnešní době.

 

                                                    

  

 

Karel Strachota v době bezprostředně po výbuchu Černobylu pečlivě zaznamenával to, jakým způsobem o celé události psalo Rudé právo. Využijte sbírku článků, které československé občany lživě informovaly, třeba v rámci mediálního vzdělávání.

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.