Měnová reforma - 1. 6. 1953 

 1. června 1953 vstoupila v Československu v platnost měnová reforma, kterou komunistický režim delší dobu tajně připravoval a která měla za úkol vyřešit obrovskou vnitřní zadluženost československé ekonomiky. Tato akce neměla v naší historii obdoby. Směnný poměr nové a staré koruny byl stanoven v rozmezí od 5:1 až do 50:1 (čím vyšší byla suma, tím nevýhodnější byl poměr). Jednotlivé kroky aktivity seznamují žáky s důvody, cíli, provedením i dopady reformy na československé obyvatelstvo.

 


STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY


Anotace:

Aktivita připomíná měnovou reformu v Československu v červnu 1953, která neměla v naší historii do té doby obdoby. Jednalo se o jednu z nejrozsáhlejších akcí komunistického režimu. Jednotlivé kroky aktivity na sebe navazují a seznamují žáky s důvody, cíli, provedením i dopady reformy na československé obyvatelstvo.


Doporučený věk: 13+


Pomůcky:

  • MATERIÁLY
  • PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY

Postup:

1. Rozdělíme žáky do skupin a rozdáme MATERÁLY a PRACOVNÍ LIST.

2. Stručně žáky uvedeme do tématu měnové reformy v Československu na začátku června 1953. Upozorníme na to, že dobová média (rozhlas, tisk, filmový týdeník v kinech) informovala především o pozitivech měnové reformy, ale jen minimum informací se k lidem dostávalo o stávkách, demonstracích a protestech, které se konaly na území prakticky celého Československa.

3. Žáky rozdělíme do malých skupin (ideálně dvojice) a rozdáme PRACOVNÍ LIST. Žáci si přečtou, co o tehdejších protestech po zavedení měnové reformy řekli historici a pamětník, a odpoví na otázky z pracovního listu. Následuje společná kontrola a případné vysvětlení některých pojmů.  

4. Následně žákům zadáme přečtení textu z PRACOVNÍHO LISTU, který shrnuje události kolem měnové reformy, a barevně označí důvody, cíle a důsledky reformy. Opět provedeme společnou kontrolu.

5. V další části práce s PRACOVNÍM LISTEM se společně podíváme na směnné kurzy a necháme žáky spočítat příklad (výsledek je 2062 korun).


Reflexe:

Závěrečnou diskuzi můžeme věnovat shrnutí informací, které se žáci dozvěděli. Společně diskutujeme o tom, co tento krok znamenal i do budoucna (lidé si nechtěli ukládat vyšší obnosy na bankovní účty, raději investovali do nákupu auta, chaty či pozemku).

 

Doporučená AV lekce:


Ztracená duše národa: Ztráta slušnosti 
(22 min.)

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.