Schumanova deklarace

9. května 1950 pronesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman projev, ve kterém zaznělo: „Evropa se nevytvoří najednou, nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu. Sdružení evropských národů vyžaduje, aby se skoncovalo s letitým nepřátelstvím mezi Francií a Německem.“ Seznamte žáky s tímto zásadním plánem, který stál na počátku Evropské unie.

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

 

Anotace:

Robert Schuman v deklaraci pronesené 9. května 1950 navrhl vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, které mělo vést k další spolupráci a propojení západoevropských států. Skrze analýzu textu deklarace a dobových karikatur žáci získají povědomí o počátcích evropské integrace.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • PRAMEN I (text deklarace)
  • PRAMEN II (dobové karikatury)
  • zařízení s připojením k internetu

Úkoly:

  1. Rozdejte žákům PRAMEN I a dejte jim čas na přečtení textu.
  2. Po pročtení zadejte, aby postupně odpověděli na následující otázky: Jaký byl záměr a náplň organizace „Evropské sdružení uhlí a oceli“?; Proč Schuman považuje za klíčové německo-francouzské přátelství?; Jaké byly jejich vztahy před druhou a první světovou válkou a jaké jsou dnes?; Jak si Schuman průběh integrace představoval a co měla přinést?; Podařilo se Schumanovy návrhy uskutečnit?
  3. Nechte žáky, aby si připravili odpovědi na otázky, a potom je společně projděte.
  4. Rozdejte žákům PRAMEN II a nechte chvíli na prohlédnutí.
  5. Vyzvěte žáky, aby přeložili texty na karikaturách, popsali zobrazené postavy a jejich činnost a objasnili, jak ilustrace souvisí se Schumanovým projevem.
  6. Na závěr se žáků ptejte, jestli jim přijde některá z karikatur aktuální a v čem.

Jedna z karikatur, se kterou se v aktivitě pracuje: