Vysílání Svobodné Evropy - hlas naděje 1951 

1. května 1951 začalo poprvé vysílat Rádio Svobodná Evropa z bavorského Mnichova. Rozhlasová stanice, financovaná americkou vládou, přinášela obyvatelům komunistických států za železnou oponou nezkreslené informace o politické, kulturní, hospodářské či sociální situaci u nich doma i ve světě.

 


STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY


Anotace:

 Aktivita připomíná významnou událost z období studené války – zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa v květnu 1951
Žáci se dozvědí podrobnosti o zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa a zjistí, že se informace ze svobodného světa šířily také prostřednictvím tzv. balonových akcí. V aktivitě žáci pracují jak s texty historiků, tak s dobovými karikaturami. Jednotlivé kroky aktivity můžete využít všechny, případně si jen vybrat některou z nich.


Doporučený věk: 14+


Pomůcky:

  • MATERIÁLY (A/B/C)
  • PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY

Postup:

1. Rozdělíme žáky do skupin a rozdáme MATERÁLY a PRACOVNÍ LIST.

2. Nachystáme si projekci krátké ukázky z lekce Pavel Tigrid – Evropan. Spisovatel a novinář Pavel Tigrid hovoří o začátku vysílání rozhlasové stanice, seznámíme žáky v krátkosti s tématem hodiny. Poté je vyzveme, aby pečlivě sledovali výpověď pamětníka a průběžně si zapisovali odpovědi do PRACOVNÍHO LISTU (úkol A). Nahrávku pustíme dvakrát, aby žáci mohli při druhém poslechu své odpovědi doplnit. Je krátká, trvá necelé tři minuty.

3. Poté žákům zadáme plnění úkolů B a C z PRACOVNÍHO LISTU, které doplní jejich znalosti získané pozorným sledováním výpovědi pamětníka. Nyní budou pracovat s jinými zdroji informací (texty historiků, dobový leták a karikatura). Zjištěné informace budou sami (případně ve dvojici, ve skupině) formulovat a opět zapisovat do PRACOVNÍHO LISTU.

4. Pokud máme dostatek času, zadáme žákům poslední úkol. Vybaveni všemi informacemi se v závěru hodiny (případně v domácí práci) budou věnovat tvůrčí činnosti, zahrají si na redaktory Svobodné Evropy v dnešním světě (úkol D). Vyberou si na mapě světa zemi, o které si myslí, že v ní žijí lidé v nesvobodě. Představí si, že žijí v exilu a mají možnost jako redaktoři Svobodné Evropy ovlivnit situaci doma pomocí rozhlasového vysílání či shazování letáků z balonu. Napíší text poselství, které by mělo povzbudit obyvatele jejich nesvobodné vlasti (leták, případně rozhlasové provolání).


Reflexe:

Při závěrečné společné diskuzi nad žákovskými odpověďmi shrneme, proč bylo vysílání Svobodné Evropy důležitým zdrojem informací a nadějí na změnu v době nesvobody. Poslední úkol pak umožní téma aktualizovat a převést k současným nedemokratickým režimům.

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.