Vyznamenání pro Heliodora Píku

Dne 21. června 1949 byl po vykonstruovaném procesu popraven generál Heliodor Píka - legionář, za 2. sv. války velitel čs. vojenské mise v Moskvě a nositel mnoha, i sovětských, vyznamenání. Stal se tak jednou z prvních obětí z řad čs. armády.

 

V aktivitě si žáci zkusí vypracovat návrh na státní vyznamenání pro Heliodora Píku, analyzují jeho dopis na rozloučenou a dohledávají pamětní místa s ním spojená – třeba máte některé takřka za rohem.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita představuje výjimečnou osobnost a tragický osud generála Heliodora Píky, který patřil mezi první oběti komunisty znásilněné justice. Žáci v ní zkusí na základě životopisného medailonu připravit návrh na státní vyznamenání, analyzují Píkův dopis na rozloučenou a v databázi Pamětní místa na komunistický režim hledají ve svém okolí místa s Píkou spojená.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • PRACOVNÍ LIST I, II
  • PRAMEN
  • MATERIÁL

Úkoly:

  1. Úvodní část hodiny věnujte debatě o významu udělování státních vyznamenání. Můžete se ptát např.: Kdo o udělení státních vyznamenání rozhoduje? Proč a za jaké zásluhy jsou vyznamenání udělována? atd.

  2. Po diskusi žákům rozdejte do dvojic text životopisného medailonu Heliodora Píky z pera historika Jaroslava Láníka (MATERIÁL). Dejte jim dostatek času na jeho pročtení.

  3. Následně žákům rozdejte PRACOVNÍ LIST I. Jejich úkolem bude na základě informací z medailonku a dle instrukcí publikovaných kanceláří prezidenta republiky písemně formulovat návrh na udělení státního vyznamenání in memoriam. Podstatná je přesná formulace odůvodnění návrhu a zhodnocení zásluh Heliodora Píky. (Návrhy na vyznamenání můžete vyvěsit ve třídě na nástěnku, nechat žáky vybrat nejpovedenější a ten odeslat.)

  4. Pokud vám zbude čas, můžete aktivitu rozšířit o četbu Píkova posledního dopisu rodině (PRAMEN). Žáci se tak lépe seznámí s osobností a postoji generála. Po přečtení dopisu je vhodné provést reflexi emocí metodou „jedno slovo“ (tj. všichni žáci postupně říkají jedno slovo, které nejlépe ilustruje jejich pocit, dojem či náladu z dopisu; slova můžete zapisovat na
    tabuli a u opakujících se dělat čárky).

  5. Pro prohloubení práce s PRAMENEM doporučujeme rozdat do dvojic či skupin PRACOVNÍ LIST II. Žáci v něm hlouběji analyzují text dopisů a pokusí se také dohledat místa v různých částech České republiky, kde je osud Heliodora Píky připomínán.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.