Vyznamenání pro Heliodora Píku

Dne 21. června 1949 byl po vykonstruovaném procesu popraven generál Heliodor Píka - legionář, za 2. sv. války velitel čs. vojenské mise v Moskvě a nositel mnoha, i sovětských, vyznamenání. Stal se tak jednou z prvních obětí z řad čs. armády.

 

V aktivitě si žáci zkusí vypracovat návrh na státní vyznamenání pro Heliodora Píku, analyzují jeho dopis na rozloučenou a dohledávají pamětní místa s ním spojená – třeba máte některé takřka za rohem.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Aktivita představuje výjimečnou osobnost a tragický osud generála Heliodora Píky, který patřil mezi první oběti komunisty znásilněné justice. Žáci v ní zkusí na základě životopisného medailonu připravit návrh na státní vyznamenání, analyzují Píkův dopis na rozloučenou a v databázi Pamětní místa na komunistický režim hledají ve svém okolí místa s Píkou spojená.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • PRACOVNÍ LIST I, II
  • PRAMEN
  • MATERIÁL

Úkoly:

  1. Úvodní část hodiny věnujte debatě o významu udělování státních vyznamenání. Můžete se ptát např.: Kdo o udělení státních vyznamenání rozhoduje? Proč a za jaké zásluhy jsou vyznamenání udělována? atd.

  2. Po diskusi žákům rozdejte do dvojic text životopisného medailonu Heliodora Píky z pera historika Jaroslava Láníka (MATERIÁL). Dejte jim dostatek času na jeho pročtení.

  3. Následně žákům rozdejte PRACOVNÍ LIST I. Jejich úkolem bude na základě informací z medailonku a dle instrukcí publikovaných kanceláří prezidenta republiky písemně formulovat návrh na udělení státního vyznamenání in memoriam. Podstatná je přesná formulace odůvodnění návrhu a zhodnocení zásluh Heliodora Píky. (Návrhy na vyznamenání můžete vyvěsit ve třídě na nástěnku, nechat žáky vybrat nejpovedenější a ten odeslat.)

  4. Pokud vám zbude čas, můžete aktivitu rozšířit o četbu Píkova posledního dopisu rodině (PRAMEN). Žáci se tak lépe seznámí s osobností a postoji generála. Po přečtení dopisu je vhodné provést reflexi emocí metodou „jedno slovo“ (tj. všichni žáci postupně říkají jedno slovo, které nejlépe ilustruje jejich pocit, dojem či náladu z dopisu; slova můžete zapisovat na
    tabuli a u opakujících se dělat čárky).

  5. Pro prohloubení práce s PRAMENEM doporučujeme rozdat do dvojic či skupin PRACOVNÍ LIST II. Žáci v něm hlouběji analyzují text dopisů a pokusí se také dohledat místa v různých částech České republiky, kde je osud Heliodora Píky připomínán.

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.