Kolektivizace

V 50. letech bylo násilně vystěhováno, často stovky kilometrů daleko od rodného domu, na pět tisíc sedláckých rodin. Tématu kolektivizace se věnuje hned několik filmů z naší nabídky - doporučujeme spolu s aktivitou dokument z cyklu Příběhy 20. století Meze a zkrácený snímek Ztráta tradice z cyklu Ztracená duše národa Olgy Sommerové. Umělecké zpracování tématu nabízí trezorový film Všichni dobří rodáci.

Informační text

Informační text tří historiků vysvětluje, co byla kolektivizace a síť JZD, ale zabývá se také otázkou nuceného vstupu do zemědělských družstev a akcí K. Krátce shrne také transformaci „družstevního“ zemědělství po roce 1989.

Text si můžete přečíst zde.

 


Film: Meze

Viktor Portel / Česká republika / 2017 / 26 min.

Krátký dokument Viktora Portela z cyklu Příběhy 20. století představuje příběh valašského rolníka Jana Sedláčka, jeho neochvějné vzdorování kolektivizaci, nucený vstup v roce 1976 i postih rodiny za ukrývání náboženské literatury.

Aktivita: Život ve Fairlandu

Aktivita žáky hned v úvodu staví před nesnadnou situaci – musí odevzdat učiteli nejcennější majetek, který mají u sebe, a vysvětlit, jak se při tom cítili. Následuje diskuze i přiřazováním definic k dobovým pojmům.

 


Film: Ztracená duše národa: Ztráta tradice

Olga Sommerová / Česká republika / 2010 / 22 min.

Zkrácená verze dokumentu od Olgy Sommerové představuje životní osudy dvou sedláků, na které tvrdě dolehla násilná kolektivizace. Například Bohumil Loucký, jeden z protagonistů filmu, strávil tři roky v jáchymovských dolech, a jeho šedesátiletý tatínek dostal šest let na Borech...

Aktivita: Když jsem vstupoval do JZD

Aktivita následuje po projekci filmu Ztracená duše národa: Ztráta tradice. Žáci v ní ve skupinách sepisují fiktivní příběh sedláka, který byl přinucen vstoupit do JZD. O své výsledky se potom podělí a mohou hlasovat, která skupina se s úkolem popasovala nejlépe.

 


Film: Všichni dobří rodáci

Vojtěch Jasný / Česká republika / 1968 / 115 min.

Trezorový film Vojtěcha Jasného lyricky zachycuje osudy jedné českomoravské vsi od konce 2. sv. války až po násilnou kolektivizaci. Kamera Jaroslava Kučery příběhy rolníků doplňuje výjimečnými obrazy krajiny, v jejíchž kulisách se dějinné drama odehrává.

Slovo historika

Chcete se o filmu dozvědět více? Informační text z pera filmového historika Petra Slintáka vysvětlí vztah režiséra Vojtěcha Jasného k tématu kolektivizace, úlohu neherců v celém snímku, a popíše také osudy filmu za normalizace.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.