Nacismus

Pro zařazení tématu nástupu nacismu v Evropě doporučujeme informační text historika Petra Koury i film dokumentaristy Pavla Štingla  Eugéniové. Prohloubení znalostí o eugenice - vědecké metodě očisty národa - napomohou i doporučované aktivity.

 

Informační text

Jak se dostala německá nacistická strana, NSDAP, v 30. letech k moci, kdo byli Adolf Hitler a mistr propagandy Joseph Goebbels? A jakou roli sehrála nacistická propaganda v 2. světové válce? I na tyto otázky odpovídá informační text z pera historika Petra Koury.

 


Film: Eugéniové

Pavel Štingl / Česká republika / 2013 / 76 min.

Eugenika měla zkoumat metody vedoucí k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. V rukou nacistů se z ní stala cesta k tzv. konečnému řešení. Očista národa probíhala podle čistě vědeckých kritérií, pro "horší" jedince už nebylo místo.

Aktivita: Pihatým vstup zakázán

Aktivita žáky uvede do nekomfortní situace. Pokusí sepsat různé fyzické charakteristiky, kterými se spolužáci ve třídě odlišují (barva vlasů, očí apod.). Odlišným skupinám potom mají připravit různé zákazy či omezení. Následně diskutují, jak se v dané situací cítí – ať už jako „nařizující“ či „omezovaní“.

Aktivita: Kniha knih

Jaké knihy nejvíce ovlivnily myšlení a jednání Vašich žáků? A které podle nich nejvíce ovlivnily směřování celého lidstva? Příklady, které uvedou, otevřou prostor o diskuzi o síle slova či o tom, zda i dnes, v době internetu, platí, že "co je psáno, to je dáno".

    

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.