Politické procesy 50. let

Každý rok si 27. června připomínáme Den památky obětí komunistického režimu. Tématu politických procesů se věnuje mnoho AV lekcí na našem portálu, zde vám přinášíme tipy na několik z nich včetně doporučených aktivit či materiálů k prohloubení pochopení tématu.

Informační text

Informační text k filmu Případ dr. Horáková se v první části věnuje politickým procesům 50. let. Rekapituluje množství souzených i popravených odpůrců režimu, zabývá se otázkou inscenování procesů i rehabilitací politických vězňů.

Text si můžete přečíst zde.

 


Film: Bez milosti

Kristina Vlachová, Marie Šandová / Česká republika / 1998 / 52 min.

Poprava generála Heliodora Píky po vykonstruovaném politickém procesu je nejvýraznějším projevem radikálních armádních čistek 50. let. Kudy vedla cesta od sovětských vyznamenání na šibenici?

Aktivita: Rehabilitace Heliodora Píky

Zaměřte se s žáky na příkladu Heliodora Píky na téma soudních rehabilitací. Aktivita se zabývá i otázkou hledání viníků této justiční vraždy a jejich potrestání či nepotrestání.

Materiál: Poslední dopis

Poslechněte si audiozáznam znění posledního dopisu, který napsal generál Heliodor Píka v předvečer své popravy.

 

Film: Případ dr. Horáko

Jan Mudra / Česká republika / 1990 / 55 min.

Dokument Jana Mudry mapuje jeden z nejznámějších politických monstrprocesů v Československu. Snaží se ale také odpovědět na otázku, kdo vlastně byla Milada Horáková - využívá k tomu dobové archivy i vzpomínky pamětníků, např. dcery a sestry Milady Horákové.

Materiál: Medailonek

Pokud nemáte čas na celý film, podívejte se na krátký videomedailonek, který představuje osobnost Milady Horákové.

Aktivita: Proces jako divadlo

Aktivita žáky vede k promýšlení inscenovaných politických procesů pomocí divadelní paralely. Nejdříve uvažují, co všechno je k přípravě procesu třeba (účinkující, propagace...) a následně konfrontují svá zjištění s archivními dokumenty vypovídajícími o přípravě procesu s Miladou Horákovou a spol. 


Film: Ztracená duše národa: Ztráta víry

Olga Sommerová / Česká republika / 2010 / 58 min.

Dokument se věnuje snaze komunistického režimu oslabit pozici katolické církve. Po roce 1948 bylo internováno přes 10 000 řeholníků, z nichž někteří ve filmu vypovídají.

Aktivita: Je možné souhlasit s Karlem Otčenáškem?

Karel Otčenášek, jedna z obětí komunistické perzekuce, ve filmu použije citát: "Milujte své nepřátele a dobře čiňte všem, kteří vás nenávidí." Žáci hledají důvod tohoto jeho postoje a sami se nad citátem zamýšlí formou úvahy.

 


Film: Ztráta paměti - Žalář je čest, ne ponížení...

Milan Maryška / Česká republika / 2000 / 60 min.

Dokument Milana Maryšky je věnován osudům politických vězňů v komunistickém Československu. Představuje velké politické procesy - např. s Miladou Horákovou či Rudolfem Slánským. Vystupují v něm ale i méně známé osobnosti, které podávají osobní svědectví o praktikách vyšetřovatelů i každodenním životě za mřížemi. 

Aktivita: Jen se svými myšlenkami člověk byl...

Po zhlédnutí filmu Ztráta paměti - Žalář je čest, ne ponížení... žáci napíší úvahu či esej na téma "Můj  jeden den v komunistickém lágru". Mohou využít informace z dokumentu, ale také si další dohledat. Co se podle vašich žáků honilo politickým vězňům každý den hlavou?

 


Film: Ztracená duše národa: Ztráta slušnosti

Olga Sommerová / Česká republika / 2001 / 22 min.

Krátký dokument ukazuje přístup komunistického režimu k třídním nepřátelům – tentokrát ženám, politickým vězeňkyním 50. let, které se setkaly s obzvlášť brutálním zacházením. Obsahuje i emotivní výpovědi několika pamětnic.

 

Aktivita: Už se neměly vrátit

Jak ovlivní další osobní i profesní život mladé dívky, když stráví deset let ve vězení? V aktivitě budete spolu s žáky hledat odpověď pomocí myšlenkových map.

Další materiály
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.