PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
V ČÍSLECH

V rámci Měsíce filmu na školách  jsme uspořádali 6 500 projekcí dokumentárních filmů a diskusí s pamětníky.

Přibližně 250 000 žáků se tak seznámilo s příběhy aktivních odpůrců a obětí komunistického bezpráví.

Školám jsme v uplynulých deseti letech poskytli 63 filmů a spolu s nimi metodické a informační příručky.

S našimi materiály pracovali pedagogové na 2 100 školách.

Do pěti ročníků projektu Z místa, kde žijeme se zapojilo 112 týmů ze základních a středních škol.

Studenti letos již pošesté udělili Cenu Příběhů bezpráví. Celkem bylo oceněno 18 osobností.

Do internetové mapové aplikaci Naše revoluce ukládá informace a fotografie 57 tříd.

K memorandu Proti ztrátě paměti se připojilo přes 3 000 signatářů.

Příběhy bezpráví v roce 2015?

Milí přátelé, příznivci Příběhů bezpráví,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc.

Projekt, který se již 10 let věnuje vzdělávání žáků základních a středních škol v oblasti moderních československých dějin s důrazem na období komunistického Československa, je ohrožen. V letošním roce totiž končí dotace z evropského operačního fondu administrovaného ministerstvem školství, ze které byl projekt především financován a žádný nový vhodný grant vyhlášen nebyl. Jsme přesvědčeni, že Příběhy bezpráví mají na českých školách své nezastupitelné místo a v našich aktivitách chceme v dosavadním rozsahu pokračovat. Bez pomoci individuálních dárců to ale bohužel možné nebude.


Proto si Vás dovoluji požádat o finanční podporu (číslo účtu 261340628/0300). Všem, kdo přispějí částkou větší než 1989 Kč, pošleme DVD s letošní novinkou, filmem 1989: Z deníku Ivany A. Tento film během listopadu viděli žáci na stovkách škol a jejich reakce, stejně jako reakce pedagogů, jsou hodně pozitivní. Film je po celý prosinec k dispozici všem zájemcům na našem portále jsns.cz. DVD můžete využít například jako vánoční dárek (napište si o něj na adresu hedvika.wunschova@jsns.cz). Na stejné adrese si můžete vyžádat potvrzení o daru.

Děkujeme za Vaši podporu!

Karel Strachota
ředitel

 

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.