JSNS v Praze – projekt na podporu demokratické kultury a dobrého klimatu ve školách

1.4.2020 / Vzdělávání vyučujících / JSNS

Během následujících dvou let budeme intenzivně spolupracovat s 10 pražskými školami na dobrém klimatu v jejich třídách

Tolerance a respekt, dobré vztahy, otevřená atmosféra, spolupráce, lépe zvládnuté konflikty – to jsou kvality, které budeme v zapojených školách pomáhat rozvíjet s využitím našich materiálů a metod. O tom, že to funguje, si můžete poslechnout od našich spolupracujících pedagogů již nyní ve videích Proč a jak učit s filmem?

V rámci projektu již vznikly tyto materiály: 

Příručka pro projektové vyučování Příběhy mojí rodiny, která je zdarma ke stažení na tomto odkaze.

Praktická brožura Začněte učit s filmem, která je ke stažení zde.

Balíček on-line materiálů do třídnických hodin. 

 • Název projektu: Jeden svět na školách v Praze (JSNŠ v Praze) - využitím dokumentárního filmu a týmových projektů ke změně klimatu školy a třídy a k posílení občanských a sociálních kompetencí žáků i vyučujících
 • Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001444
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Co jsme spolu prožili

 • covid a distanční výuku
 • základní metodický workshop Začínáme učit s filmem s lektorkou Vlastou Urbanovou
 • ukázkové hodiny on-line i off-line
 • dotazníkové šetření ve třídách - Jaká je naše třída
 • vyučování a třídnické hodiny s dokumentárními filmy
 • on-line schůzky
 • webináře a workshopy 
 • týmové projekty on-line i off-line a Inspirační akce
 • školní projekce na festivalu Jeden svět
 • Měsíc filmu na školách
 • Studentské volby

 

CO OD VÁS JEŠTĚ POTŘEBUJEME 🙏

 • ZAJIŠTĚNÍ PODPISŮ „PORTFOLIÍ“
 • POTVRZENÍ POČTU ŽÁKŮ S SVP – stačí souhrnně potvrzené od vedení
 • KARTY ÚČASTNÍKŮ – kde chybí
 • SOUČINNOST PŘI EVALUACI A ZPRACOVÁNÍ DOBRÉ PRAXE
 • ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK INKLUZE – ZAJISTIT VYPLNĚNÍ – online nebo fyzicky?
 • UDRŽITELNOST SPOLUPRÁCE – ŠVP, WEB, JINÉ MOŽNOSTI A CO DÁL J

 

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ :)

 •  ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ  – FILM, OBČERSTVENÍ, ZÁVĚREČNÉ INFO K PROJEKTU, FOKUS GROUP - kdo a co jsme spolu prošli, kolik se toho stalo, co může být před námi – 14. 6. / 15. 6. / 16. 6.  15:00 – 19:00
 •  EVALUACE TŘÍDY – do konce května
 •  EVALUACE VYUČUJÍCÍ – DOTAZNÍK A FOKUS GROUP- do konce června
 •  ZPRACOVÁNÍ DOBRÉ PRAXE

 

CO PRO VÁS JEŠTĚ MÁME