Koordinátorka:

Tereza Günterová

Spolupráce se školami,
vzdělávání vyučujících

E-mail: tereza.gunterova@jsns.cz

Děkujeme, že jste s námi aneb "JSNS školy" v Praze

Během uplynulých dvou a půl let jsme byli v kontaktu s 10 pražskými školami a jejich vyučujícími a společně jsme se snažili přispět k dobrému klimatu u nich na škole a  ve třídách. 

Naprosto neočekávanou měrou zasáhl do spolupráce covid a protiepidemická opatření, přesto se nám podařilo spolupráci udržet a cíle do určité míry naplnit. 

Vřelé díky za to patří týmům z těchto škol: 

Tolerance a respekt, dobré vztahy, otevřená atmosféra, spolupráce, lépe zvládnuté konflikty – to jsou kvality, které v zapojených školách vyučující rozvíjeli, leckdy s využitím našich materiálů a metod.

Teď už víte, že a jak to funguje ze své vlastní zkušenosti. Vždycky si to můžete připomenout od kolegů a kolegyň ve videích Proč a jak učit s filmem?

 

Co jsme pro vás vytvořili:

 

Co jsme vám poskytovali:

  • hlubší vhled do problematiky Jak učit s filmem
  • pravidelné konzultace a podporu
  • workshopy na míru
  • semináře a webináře (brzy doplníme odkazy na záznamy i sem)
  • ukázkové hodiny pro žáky i učitele
  • podporu během distanční výuky
  • počáteční, průběžné a závěrečné setkání
  • týmové projekty pro mladé
  • projekce pro školy na festivalu Jeden svět
  • možnost se zapojit do dalších JSNS akcí:

        Jeden svět - festival dokumentárních filmů o lidských právech

        Studentské volby

        Týdny mediálního vzdělávání 

        Envirokampaň 

        Měsíc filmu na školách 

 

Věříme, že s námi zůstanete i nadále prostřednictvím:

Tato podstránka vznikla v rámci projektu JSNŠ v Praze - využitím dokumentárního filmu a týmových projektů ke změně klimatu školy a třídy a k posílení občanských a sociálních kompetencí žáků i vyučujících (reg.č. CZ.07.4.68. /0.0./0.0./19_068/0001444)