3. května - Mezinárodní den svobody tisku 

Svoboda médií není samozřejmostí. Mezinárodní den svobody tisku, který připadá na 3. května, je příležitostí si to připomenout. Výročí vyhlásila v roce 1993 Organizace spojených národů. Datum odkazuje k podpisu Windhoekské deklarace (3. května 1991) za podporu nezávislého a pluralitního tisku v Africe. Cílem bylo zlepšit podmínky novinářů, kteří byli kvůli své práci často zastrašování a vězněni.

Se svobodou médií souvisejí otázky jako: jak je vymezena v zákonech, v jakých zemích je její stav nejhorší apod. V tomto článků nabízíme několik odkazů k tématu, které můžete využít ve výuce. 

 

LEGISLATIVNÍ UKOTVENÍ 

Svoboda projevu a právo vyhledávat a šířit informace je garantováno v České republice Listinou základních práv a svobod. Podmínky fungování periodických médií a práva novinářů (např. chránit totožnost svých zdrojů) upravuje Tiskový zákon. Rozhlasové a televizní vysílání reguluje Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Veřejnoprávní média musejí dodržovat ještě povinnosti vymezené Zákonem o české televizi a Zákonem o Českém rozhlasu.

Svoboda slova není bezbřehá, šířit nenávistné projevy nebo projevovat sympatie k extremistickým hnutím může být vyhodnoceno jako trestný čin. 

 

SVOBODA MÉDIÍ VE SVĚTĚ

Několik organizací sestavuje pravidelně žebříčky svobody médií v různých zemích. Jednou z nich jsou Reportéři bez hranic - podívejte se na poslední graf za rok 2021.

Podle francouzské organizace se svoboda médií v řadě evropských zemí zhoršuje. Důvodem je nárůst slovních agresí vůči novinářům a  koncentrace médií v rukou oligarchů a politiků. Navíc v některých evropských zemích nezůstává u slovních agresí. V jednom z bulletinů jsme psali o vraždě slovenského investigativního novináře, v roce 2017 byla zavražděna investigativní novinářka na Maltě.

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.