3. května - Mezinárodní den svobody tisku 

Svoboda médií není samozřejmostí. Mezinárodní den svobody tisku, který připadá na 3. května, je příležitostí si to připomenout. Výročí vyhlásila v roce 1993 Organizace spojených národů. Datum odkazuje k podpisu Windhoekské deklarace (3. května 1991) za podporu nezávislého a pluralitního tisku v Africe. Cílem bylo zlepšit podmínky novinářů, kteří byli kvůli své práci často zastrašování a vězněni.

Se svobodou médií souvisejí otázky jako: jak je vymezena v zákonech, v jakých zemích je její stav nejhorší apod. V tomto článků nabízíme několik odkazů k tématu, které můžete využít ve výuce. 

 

LEGISLATIVNÍ UKOTVENÍ 

Svoboda projevu a právo vyhledávat a šířit informace je garantováno v České republice Listinou základních práv a svobod. Podmínky fungování periodických médií a práva novinářů (např. chránit totožnost svých zdrojů) upravuje Tiskový zákon. Rozhlasové a televizní vysílání reguluje Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Veřejnoprávní média musejí dodržovat ještě povinnosti vymezené Zákonem o české televizi a Zákonem o Českém rozhlasu.

Svoboda slova není bezbřehá, šířit nenávistné projevy nebo projevovat sympatie k extremistickým hnutím může být vyhodnoceno jako trestný čin. 

 

SVOBODA MÉDIÍ VE SVĚTĚ

Několik organizací sestavuje pravidelně žebříčky svobody médií v různých zemích. Jednou z nich jsou Reportéři bez hranic - podívejte se na poslední graf za rok 2021.

Podle francouzské organizace se svoboda médií v řadě evropských zemí zhoršuje. Důvodem je nárůst slovních agresí vůči novinářům a  koncentrace médií v rukou oligarchů a politiků. Navíc v některých evropských zemích nezůstává u slovních agresí. V jednom z bulletinů jsme psali o vraždě slovenského investigativního novináře, v roce 2017 byla zavražděna investigativní novinářka na Maltě.