Festival Jeden svět se letos soustředí na média

Rozvoj digitálních technologií klade na člověka klade vysoké nároky – rozlišovat, co je pravda a co není, je stále složitější. Letošní ročník festivalu dokumentárních filmů  Jeden svět upozorňuje na informační přetížení  a vybízí k aktualizaci sytému. 

Chceme, aby si diváci a divačky návštěvou kina mohli dovolit něco, na co v každodenním životě plném (dez)informací ze sociálních sítí není čas. Zpomalit a v klidu si vytvořit názor na konkrétní téma, podívat se na věci z různých úhlů pohledu a zasadit si je do kontextu,“ dodává k tomu ředitel festivalu Ondřej Kamenický.  

Festival začíná 5. března v Praze a poté se přesune do dalších 36 měst. Podívejte se na  program a vyberte si z nabídky odpoledních a večerních projekcí pro veřejnost  nebo přijďte s Vašimi žáky na školní dopolední projekce.