Výzkum: Mladí a nová média 

Každý druhý středoškolák ihned po probuzení zkontroluje sociální sítě. Ty jsou pro ně nejpoužívanějším prostředkem elektronické komunikace a nejčastějším zdrojem informací o aktuálních společenských a politických tématech. Doprovázejí je všude, i ve škole. Jen  13 % studentů uvedlo, že se na sociální sítě při výuce nikdy nedívá, 39 % je kontroluje naopak často.

Tyto výsledky přineslo velké dotazníkové šetření mezi středoškoláky, které Jeden svět na školách opakuje pravidelně od roku 2009. Letos jsme se více zaměřili na to, jaká média a zdroje informací mladí používají. Zjistili jsme například, že: 

  • Dívky jsou na sociálních sítích aktivnější než chlapci (intenzivně je používá 62 % dívek a 53 % chlapců).
  • Jako hlavní zdroje informací o společenských a politických tématech označilo 69 % žáků sociální sítě, 64 % televize a 62 % online zpravodajské servery.
  • Více než třetina středoškoláků považuje migraci a cizince za jeden ze tří nejzávážnějších problémů České republiky. Nejčastějším zdrojem informací k této problematice jsou pro mladé média (64 %), rodina (15 %) a kamarádi (6 %), školu jako nejčastější zdroj informací uvedly 3 % žáků. 
  • Odkazům na zpravodajské články na sociálních sítích většinou důvěřuje 53 % žáků, 25 % většinou nedůvěřuje, 21 % se nachází v kategorii nevím / bez odpovědi. 
  • Hlavní zpravodajské servery sleduje často 36 % studentů (občas 42 %), komerční TV často 25 % (občas 34 %), veřejnoprávní TV často 21 % (občas 37 %). 
  • Největší důvěře se těší veřejnoprávní TV - na 4 žáky, kteří jí důvěřují připadá jeden "nedůvěřivý", u hlavních zpravodajských webů a deníků stále převažuje důvěra - na 2 žáky, kteří důvěřují, připadá jeden "nedůvěřivý", u komerčních TV se poměr obrací - na 2 žáky, kteří nedůvěřují, připadá jeden "důvěřivý".

Projděte si závěrečnou zprávu z výzkumu. Zjistíte například, jaké problémy mladí vnímají jako nejzávažnější na lokální, národní a celosvětové úrovni, jaké politické strany by volili nebo jak vnímají režim před rokem 1989. 

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.