Výzkum: Mladí a nová média 

Každý druhý středoškolák ihned po probuzení zkontroluje sociální sítě. Ty jsou pro ně nejpoužívanějším prostředkem elektronické komunikace a nejčastějším zdrojem informací o aktuálních společenských a politických tématech. Doprovázejí je všude, i ve škole. Jen  13 % studentů uvedlo, že se na sociální sítě při výuce nikdy nedívá, 39 % je kontroluje naopak často.

Tyto výsledky přineslo velké dotazníkové šetření mezi středoškoláky, které Jeden svět na školách opakuje pravidelně od roku 2009. Letos jsme se více zaměřili na to, jaká média a zdroje informací mladí používají. Zjistili jsme například, že: 

  • Dívky jsou na sociálních sítích aktivnější než chlapci (intenzivně je používá 62 % dívek a 53 % chlapců).
  • Jako hlavní zdroje informací o společenských a politických tématech označilo 69 % žáků sociální sítě, 64 % televize a 62 % online zpravodajské servery.
  • Více než třetina středoškoláků považuje migraci a cizince za jeden ze tří nejzávážnějších problémů České republiky. Nejčastějším zdrojem informací k této problematice jsou pro mladé média (64 %), rodina (15 %) a kamarádi (6 %), školu jako nejčastější zdroj informací uvedly 3 % žáků. 
  • Odkazům na zpravodajské články na sociálních sítích většinou důvěřuje 53 % žáků, 25 % většinou nedůvěřuje, 21 % se nachází v kategorii nevím / bez odpovědi. 
  • Hlavní zpravodajské servery sleduje často 36 % studentů (občas 42 %), komerční TV často 25 % (občas 34 %), veřejnoprávní TV často 21 % (občas 37 %). 
  • Největší důvěře se těší veřejnoprávní TV - na 4 žáky, kteří jí důvěřují připadá jeden "nedůvěřivý", u hlavních zpravodajských webů a deníků stále převažuje důvěra - na 2 žáky, kteří důvěřují, připadá jeden "nedůvěřivý", u komerčních TV se poměr obrací - na 2 žáky, kteří nedůvěřují, připadá jeden "důvěřivý".

Projděte si závěrečnou zprávu z výzkumu. Zjistíte například, jaké problémy mladí vnímají jako nejzávažnější na lokální, národní a celosvětové úrovni, jaké politické strany by volili nebo jak vnímají režim před rokem 1989. 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.