OECD: Školy mají učit rozpoznávat fake news

Ředitel pro vzdělávání v OECD, Andreas Schleicher,  pro BBC uvedl, že by se studenti měli umět orientovat v digitálním prostředí a odhalovat nepravdivé zprávy. Tyto dovednosti by měly být součástí globální kompetence, která bude od roku 2018 součástí mezinárodních testů PISA.

SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

Česko se do měření globální kompetence ale nezapojí, a to z finančních důvodů. Vyučující společenskovědních předmětů by to přitom považovali za užitečné a mediální expert Radim Wolák tvrdí, že i samotní žáci by ocenili rozebírání fake news ve škole. Jejich rozpoznávání se nyní více věnují i redakce velkých deníků a týdeníků. Poslechněte si například doporučení editora britského týdeníku The Economist Edwarda Lucase.