Třetinu Čechů nezajímají zprávy 

Jaké skupiny lidí sledují zprávy nejvíce a jaké naopak nejméně? Agentura Median vypracovala pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky analýzu mapující konzumaci zpráv. Vyplývá z ní, že téměř třetina lidí na zprávy nenarazí prakticky nikdy nebo jen výjimečně. Většina nekonzumentů jsou mladí lidé do 36 let, které spojuje, že se nezajímají o politiku a nedůvěřují médiím

Průzkum zjišťoval, jak často a v jakých médií sledují Češi zprávy. Vzorek respondentů tvořilo 14 000 Čechů ve věku 15-79 let. Na základě analýzy dat a vyhledání podobných charakteristik (chování a postojů respondentů) vzniklo šesti kategorií, které se snaží popsat, co je pro respondenty v dané kategorii typické (jaká média konzumují, jaké technologie používají, ale i jak jsou spokojeni se svým životem nebo  do jaké míry se občansky angažují).  

 

 

První tři kategorie s názvy: Mladí a politicky neangažovaní; Zcela apatičtí a Masmédiím nedůvěřující blíže charakterizují tři skupiny lidí, které zprávy prakticky vůbec nepřijímají.

Další tři segmenty populace, které zprávy konzumují (byť každý preferuje jiný druh mediálních obsahů) výzkumníci nazvali: Babičky s brýlemi, Mainstreamový spokojený rodič a Bulvární čtenáři a konzumenti. 

Podívejte se na detailní výsledky analýzy a přečtěte si charakteristiky jednotlivých skupin.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.