Výzkum o stavu mediální výchovy na středních školách

Jeden svět na školách uskutečnil reprezentativní výzkum, který mapuje stav výuky mediální výchovy na českých středních školách. Jako první tak přináší rozsáhlejší data, se kterými se dá dále pracovat.

VEŘEJNÁ DEBATA O MEDIÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Zveřejnění výsledků přispělo k tomu, že se téma mediálního vzdělávání dostalo do veřejné debaty. Ten samý den, kdy byl výzkum publikován, se k mediální výchově v rozhovoru vyjadřovala ministryně školství Kateřina Valachová. Ministryně později reagovala na interpelaci v Poslanecké sněmovně Heleny Langšádlové (TOP09). Česká televize věnovala mediální výchově prostor v pořadu Newsroom, o tomto tématu se dovídali více také posluchači Českého rozhlasu. Výzkumem se zabývala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která výběr výsledků publikovala na webu Děti a média, který provozuje. Česká školní inspekce bude od příštího školního roku více sledovat, jak se mediální výchova na školách vyučuje.