Zpráva BIS: ruská hybridní strategie 

Bezpečnostní informační služba ČR (BIS) publikovala výroční zprávu, v níž jsou jako největší zahraniční hrozba pro "bezpečnost a další klíčové zájmy ČR" označeny aktivity ruské a čínské státní moci. "Česká republika byla cílem ruských aktivit, které tvořily součást obecné ruské hybridní strategie zacílené proti NATO a EU," uvádí zpráva. 

Jak ukazuje tabulka, která je ze strany 7 výroční zprávy,  ruská hybridní strategie zahrnuje mnoho částí,  mezi nimi i šíření dezinformací a propagandy. K roli tzv. dezinformačních webů zpráva uvádí: "Z pohledu BIS je segment tzv. dezinformačních webů jen jednou ze součástí systému ruské hybridní strategie a v drtivé většině případů je součástí krycí kouřové clony, v níž a za níž se kryjí jiné zásadnější aktivity s vazbou na Rusko a jeho zájmy.

Drtivá většina dezinformačních webů v českém jazyce je dílem českých (ideologicky motivovaných a přesvědčených o škodlivosti NATO, EU, USA, liberální demokracie či prvoplánově proruských) občanů, které nepodporují ruské entity. Tito aktivisté jen v rámci svých občanských práv a svobod šíří to, čemu věří, že je pravdivé. Jejich činnost je věcí diskuse a kritiky v rámci svobody slova a případně občansko-právních sporů, čímž ovšem nijak nezpochybňujeme, že tito lidé a jejich webové projekty zneužívá ruská strana pro šíření propagandy a dezinformací či pro podporu jiných komponentů hybridní strategie."

Celá výroční zpráva za rok 2017 je k dispozici na webu BIS