Oblíbená Adriana

Tento měsíc nás zaujal příběh o atraktivní dívce Adrianě a jejím facebookovém profilu. Krásných slečen je na Facebooku mnoho, Adriana je ale něčím výjimečná. V reálném životě totiž neexistuje. Její profil vytvořil muž, který provozuje dezinformační weby. Proč se uchýlil k psaní příspěvků pod falešnou identitou?

AKTIVITA


Vyzkoušejte aktivitu, která ukazuje, jak snadno se v dnešní době na sociálních sítích mohou šířit třaskavé informace. Aktivita vychází z článku mediálního analytika Romana Mácy.

K rozboru se nejlépe hodí práce ve skupinách. Žáci pracují s různými informacemi z facebookového profilu Adriany a postupně společně zpracovávají úkoly podle následujícího postupu:

  1. Žáci si prohlédnou facebookový profil Adriana Lia (obrázek níže). Poté ve třídě společně diskutují o tom, co na obrázku vidí a co si o profilu myslí. Kdo je Adriana, jak se na svém profilu prezentuje?
  2. Třídu rozdělíme do několika skupin a každé skupině rozdáme jinou variantu PRACOVNÍHO LISTU 1 (níže ke stažení). Žáci ve skupinách zjistí co nejvíce informací o facebookovém profilu dívky. Facebookový profil si mohou vyhledat i na internetu.  
  3. Skupiny poté prezentují výsledky svého pátrání, zaznívají nové informace o Adrianě, dezinformačním webu ac24.cz a jeho provozovateli Ondřeji Geršlovi.
  4. S žáky hovoříme o tom, zda jim na profilu Adriany Lia připadá něco podezřelé, případně co se jim nezdá důveryhodné. 
  5. V závěru aktivity upozorníme na to, že jde o flašný profil jiného uživatele. Všem žákům rozdáme PRACOVNÍ LIST 2  a necháme je přečíst článek Romana Mácy.

 

REFLEXE


Věnujeme prostor společné diskuzi o článku. Spolu s žáky se zamýšlíme nad otázkami: Z jakého důvodu provozovatel webu ac24.cz šíří odkazy na svůj web pod falešným profilem? Proč si zvolil právě identitu dívky Adriany?

Diskutujeme o tom, zda jsme se i my setkali s falešnými profily na sociálních sítích. Nechte žáky vyprávět vlastní zkušenosti. Zeptejte se, zda vědí, jak na Facebooku nahlásit falešný profil.  (Uživatelé mohou u libovolného profilu zadat „Nahlásit tento profil“ a poté zvolit možnost „Jedná se o falešný účet“).

 

FACEBOOKOVÝ PROFIL ADRIANA LIA