Youtubeři a reklama

Stále častěji velké české firmy spolupracují s youtubery na propagaci svých produktů a služeb. Žáci se v aktivitě dostanou do role šéfů marketingu, kteří chystají novou kampaň, do níž chtějí youtubery zapojit. Jak by měli jejich produkt propagovat? 

AKTIVITA

CÍLE:

  1. Žáci se zamýšlejí nad vlivem youtuberů na názory jejich vrstevníků.
  2. Žáci si uvědomují, že jednou z motivací pro natáčení videí je finanční zisk a nahlížejí na ně kritičtěji. 

 

POSTUP:

  1. Napíšeme na tabuli slovo INFLUENCER. Ptáme se žáků, co tento výraz znamenáPoznámka: výraz pochází z angličtiny, influence = vliv, je to někdo,  kdo je hodně viditelný a má díky tomu vliv na názory velkého počtu lidí (např. celebrity, politici apod.)
  2. Ptáme se dál: Kdo patří mezi influncery, kterým vaše generace nejvíce naslouchá?
  3. Pravděpodobně zmíní youtubery. Doptáváme se dále: Jací youtubeři jsou nejvlivnější ve skupině vašich vrstevníkůOdpovědi zapisujeme na tabuli.
  4. Poté se ptáme: Proč youtubeři videa natáčejí? Ovlivňují nás nějak jejich videa Odpovědi můžeme zapisovat v bodech na tabuli. Měli bychom dojít k tomu, že jednou z motivací je finanční zisk.
  5. Ptáme se žáků: Kolik českých firem podle vás s youtubery spolupracuje při propagaci svých produktů a služeb?
  6. Promítneme PRACOVNÍ LIST 1 (případně ho rozdáme žákům vytištěný). Jsou na něm grafy, které pocházejí ze studie mezi šéfy marketingu českých významných firem.
  7. Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech a zadáme jim jeden produktLISTU PRO VYUČUJÍCÍ a PRACOVNÍ LIST 2, v němž jsou otázky. Necháme jim čas k jejich zodpovězení. Jednotlivé skupiny pak prezentují své produkty a k nim plánované kampaně.

 

REFLEXE:

Reflexe probíhá formou diskuse. Ptáme se žáků: Jak poznat, kdy youtuber něco doporučuje proto, že je s produktem opravdu spokojený a kdy to dělá kvůli penězům? Nakolik podle vašeho názoru dovedou diváci na YouTube rozpoznat skrytou reklamu? Viděli jste u nějakého youtuberského videa informaci, že obsahuje placenou propagaci? Měli by podle vašeho názoru youtubeři videa, v nichž propagují nějaký produkt na základě placené spolupráce, takto označovat?

Žáci by si měli uvědomovat, že pro velkou část youtuberů nejsou videa jen zábavou, ale i zdrojem příjmů. Část peněz jim plyne přímo od YouTube za zobrazování reklam před a po zhlédnutí videa (čím sledovanější video, tím větší výdělek z reklamy), část za doporučování konkrétních produktů nebo jejich zobrazování (product placement) na základě smluv s danými firmami. Podle pravidel YouTube by videa obsahující placenou propagaci měla být označena, v praxi se to ale často neděje.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.