Youtubeři a reklama

Stále častěji velké české firmy spolupracují s youtubery na propagaci svých produktů a služeb. Žáci se v aktivitě dostanou do role šéfů marketingu, kteří chystají novou kampaň, do níž chtějí youtubery zapojit. Jak by měli jejich produkt propagovat? 

AKTIVITA

CÍLE:

  1. Žáci se zamýšlejí nad vlivem youtuberů na názory jejich vrstevníků.
  2. Žáci si uvědomují, že jednou z motivací pro natáčení videí je finanční zisk a nahlížejí na ně kritičtěji. 

 

POSTUP:

  1. Napíšeme na tabuli slovo INFLUENCER. Ptáme se žáků, co tento výraz znamenáPoznámka: výraz pochází z angličtiny, influence = vliv, je to někdo,  kdo je hodně viditelný a má díky tomu vliv na názory velkého počtu lidí (např. celebrity, politici apod.)
  2. Ptáme se dál: Kdo patří mezi influncery, kterým vaše generace nejvíce naslouchá?
  3. Pravděpodobně zmíní youtubery. Doptáváme se dále: Jací youtubeři jsou nejvlivnější ve skupině vašich vrstevníkůOdpovědi zapisujeme na tabuli.
  4. Poté se ptáme: Proč youtubeři videa natáčejí? Ovlivňují nás nějak jejich videa Odpovědi můžeme zapisovat v bodech na tabuli. Měli bychom dojít k tomu, že jednou z motivací je finanční zisk.
  5. Ptáme se žáků: Kolik českých firem podle vás s youtubery spolupracuje při propagaci svých produktů a služeb?
  6. Promítneme PRACOVNÍ LIST 1 (případně ho rozdáme žákům vytištěný). Jsou na něm grafy, které pocházejí ze studie mezi šéfy marketingu českých významných firem.
  7. Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech a zadáme jim jeden produktLISTU PRO VYUČUJÍCÍ a PRACOVNÍ LIST 2, v němž jsou otázky. Necháme jim čas k jejich zodpovězení. Jednotlivé skupiny pak prezentují své produkty a k nim plánované kampaně.

 

REFLEXE:

Reflexe probíhá formou diskuse. Ptáme se žáků: Jak poznat, kdy youtuber něco doporučuje proto, že je s produktem opravdu spokojený a kdy to dělá kvůli penězům? Nakolik podle vašeho názoru dovedou diváci na YouTube rozpoznat skrytou reklamu? Viděli jste u nějakého youtuberského videa informaci, že obsahuje placenou propagaci? Měli by podle vašeho názoru youtubeři videa, v nichž propagují nějaký produkt na základě placené spolupráce, takto označovat?

Žáci by si měli uvědomovat, že pro velkou část youtuberů nejsou videa jen zábavou, ale i zdrojem příjmů. Část peněz jim plyne přímo od YouTube za zobrazování reklam před a po zhlédnutí videa (čím sledovanější video, tím větší výdělek z reklamy), část za doporučování konkrétních produktů nebo jejich zobrazování (product placement) na základě smluv s danými firmami. Podle pravidel YouTube by videa obsahující placenou propagaci měla být označena, v praxi se to ale často neděje.

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.