Demagog.cz a factchecking 

Demagog.cz se zabývá ověřováním pravdivosti faktických vyjádření politiků. V jednotlivých tvrzeních ověřuje zmíněná čísla a data, kontroluje také, zda politici informují pravdivě o svých minulých činech (když například tvrdí, že hlasovali pro nějaký zákon).

JAK SE OVĚŘUJÍ VÝROKY

Konkrétní výrok politika Demagog.cz zařadí do jedné z následujících kategorií. Čtenáři vidí i argumenty, proč byla zvolena právě tato kategorie.

  • Pravda – obsažená fakta jsou v souladu s veřejně známými informacemi. 

  • Nepravda – tvrzení není v souladu s veřejně známými informacemi; nebo dané tvrzení nepotvrzuje žádný dostupný zdroj. 

  • Zavádějící – v tvrzení jsou správná fakta ovšem v nepravdivém nebo neúplném kontextu

  • Neověřitelné – není možné najít zdroj tvrzení, respektive není možné ho kvůli nedostatku informací ani potvrdit, ani vyvrátit.

Cílem projektu je upozorňovat na množství faktických přešlapů, které od politiků zaznívají. V obecnější rovině přispívá k zvyšování informační gramotnosti a ukazuje, že ačkoliv dnešní doba bývá nazývána postfaktická, tak fakta existují – nejsou názorem.  

 

 

 

WORKSHOPY

Chtěli byste na vaší  škole workshop zaměřený na kritické myšlení, factchecking nebo aktivní občanství? Demagog.cz ho u vás po předchozí domluvě uspořádá. 

 

POZADÍ PROJEKTU

Demagog.cz vznikl v únoru 2012. Není finančně ani jinak navázán na žádnou politickou stranu či politickou zájmovou skupinu. V současné chvíli se na jeho vedení podílí trojice expertů – Jan Tvrdoň, Ivana Procházková a Lenka Chudomelová. Každodenní činnost projektu zajišťuje přibližně patnáctka stážistů dobrovolníků, většina z nich je studenty vysokých škol. Více informací najdete na webu projektu.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.